Vyssle- och Västermyr

Vyssle- och Västermyr är Skånes största myrkomplex. Den sammanlagda ytan är drygt 750 hektar, varav drygt 430 hektar ingår i reservatet. Myrens centrala delar består av en närmast trädlös och öppen mosse som för tankarna till norrländska vidder. Här växer bland annat hjortron, tranbär och skvattram.

Förskonade myrar

Vyssle- och Västermyr är relativt förskonade från mänsklig påverkan. En flyttbar smalspårig järnväg korsade en gång i tiden myren och under de två världskrigen bedrevs en mindre omfattande torvtäkt i södra delen av Vysslemyr. En banvall från järnvägen finns ännu kvar i reservatet, men i övrigt är Vyssle- och Västermyr betydligt mindre påverkade än andra myrar i närområdet.

Myrarnas flora

Reservatet hyser både laggkärr, myrmark, rismossar, gölar och ett femtiotal fastmarksholmar varav många har naturskogskaraktär. Hur blöt marken är avspeglas i vegetationen. På myrmarken trivs bland annat pors, myrlilja och skvattram. Ristuvorna domineras av främst ljung och klockljung, men här finner man även kråkbär, tranbär, hjortron och rundsileshår. Vid kärren växer bland annat kärrsilja, korallrot, kallgräs och missne.

Fågelliv

Vyssle- och Västermyr har ett rikt och intressant fågelliv. Här kan man se flera arter som vi vanligtvis förknippar med nordligare breddgrader, såsom grönbena, ljungpipare, tjäder, orre och järpe. Skogsmesar som tofsmes och svartmes trivs i barrskogen och både sparvuggla och pärluggla finns i reservatet.

Friluftsliv

Reservatet är ganska svårtillgängligt och nås lättast via Myravägen, en mindre väg som utgör gräns mellan de två myrarna. Stövlar rekommenderas. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Mossen. Foto: Johan Johnmark

Mossen. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • ställa upp husvagn/husbil
  • anordna orientering, snitslade spår eller motsvarande

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar, terrängformer, levande eller döda träd eller stubbar,

2. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter eller vedlevande svampar,

3. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

4. elda,

5. anordna orientering, snitslade spår eller motsvarande,

6. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

8. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

9. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Uppdaterad 2019-03-02

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 566 hektar

Kommun: Osby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet är ganska svårtillgängligt och saknar angöringsplats.

Hitta mig

Myrlilja

Illustration: Katarina Månsson


Myrliljan växer i svagt sura kärr och mossar. Här kan den bilda stora, kraftiga bestånd i mattor. Stjälken är ogrenad och styv, mellan 10-40 cm hög. Bladen är platta och svärdslika. Knopparna är äggformade och gröngula, medan blommorna är höggula, sittandes i en tät klase i toppen. Som fruktställning har den ca 5 cm höga klasen en röd-orange färg. Myrliljorna blommar i juli-augusti.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss