Näset

Näset är ett kommunalt naturreservat i Osby kommun. Reservatet är beläget på en halvö i Osbysjön. Näset, med sitt tätortsnära läge, inbjuder till ett varierat friluftsliv och aktiviteter som vandring, fågelskådning, fiske, paddling och skridskoåkning.

Skog och öppna marker

Näset utgörs till stor del av mader, fuktiga strandängar som regelbundet översvämmas, och moränmark. Efter en längre tid med uteblivet bete började en gles lövskog att breda ut sig över halvön. Idag har markerna restaurerats och hålls öppna med hjälp av betesdjur.

Industritillverkade våtmarker

I anslutning till maderna finner man ett flertal dammar som är resterna efter en äldre industriverksamhet. På 1890-talet upptäckte man kiselgur, en jordart som bildas av sedimenterade kiselalger, på Näset och började bryta den kommersiellt. Kiselguren bröts, soltorkades och maldes ner till ett finkornigt pulver som hade en mängd olika användningsområden. Kiselgur användes bland annat som värmande isoleringsmaterial och polermedel samt i filter för vattenrening och som bindmedel i dynamit. Än idag används kiselgur för allehanda syften, men brytningen på Näset upphörde på 1950-talet. Idag har täkthålen istället blivit värdefulla våtmarker för växt- och djurlivet.

Osbysjöns fågelliv

Hela den omgivande Osbysjön är utsedd till fågelskyddsområde. På sjöns många öar och stränder finns ett rikt fågelliv. Flera olika änder, gäss och måsfåglar trivs i Osbysjön, liksom arter som storskrake, skäggdopping och storskarv.

Fiskemöjligheter

Det är gratis att fiska i Osbysjön och på Näset finns flera lämpliga fiskeplatser. Här kan man bland annat fiska gös, gädda, abborre, lake, braxen och öring.

Friluftsliv

Detta reservat är bra för ett tätortsnära friluftsliv med många möjligheter. Här finns vandringsstigar, grillplatser, utsikstorn, kajak/kanot-möjligheter och skridsko/längdskidor om det är en kall vinter. I Osbysjön finns det även möjlighet för fiske. Skåneleden (SL1 kust till kust, etapp 7) passerar området. Det är cirka 4 km promenad från Osby station där tåg och bussar stannar. Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet.

Foto: Christer Persson

Kontakt

Agne Andersson
kommunekolog/miljöstrateg

E-post agne.andersson@osby.se

Telefon 0709-31 80 78

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida eller köra med häst

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- Tälta eller ställa upp eller övernatta i husvagn, husbil eller liknande.

- Bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.

- Fånga eller samla in insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet med undantag för fritidsfiske med spö.

- Framföra motorfordon.

- Elda annat än på anvisad plats.

- Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

- Rida eller köra häst.

- Sätta upp skyltar.

Serviceinformation

  • Fiske Fiske
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 24 hektar

Kommun: Osby

Förvaltare: Osby kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.354861, E 13.990444

Hitta mig


Storskarven eller Ålakråkan, som den kallas på skånska, är klumpig på land men mycket smidig under vattenytan. Fjäderdräkten är inte helt vattenavstötande och därför får den torka sina vingar i luften efter dykningarna.
Foto: Alex Regnér

Mer information