Klagshamnsudden

Klagshamnsudden ligger en dryg mil söder om centrala Malmö och är ett populärt rekreationsområde. Udden är uppbyggd av rester från kalk- och cementindustrin som fanns här på 1880–1930-talen. Det kustnära läget och den kalkrika miljön bidrar till ett varierat landskap med speciella blommor och ett rikt fågelliv. Områdets dammar är dessutom en tillflykt för den annars så sällsynta grönfläckig padda. Detta kommunala reservat är lätt att nå och lockar såväl hundrastare och vandrare som ryttare, fiskare och vind- och kitesurfare.

Konstgjord udde med udda växter

Klagshamns udde är konstgjord och består av rester från kalkbrytningen och cementtillverkningen runt förra sekelskiftet. Dagens småbåtshamn längst ut på udden användes då för utskeppning av cement och kol. Dansk iris är en exotisk växt som troligen spridits hit via den livliga båttrafiken på 1890-talet. Den kalkrika miljön har dock främst lockat till sig kalkgynnade arter, inte minst orkidéer som kärrknipprot, ängsnycklar och tvåblad.

Fågelrika dammar och flygande fladdermöss

De gamla kalkbrotten är idag vattenfyllda. I den större, Stora Kalkbrottssjön, ses ofta smådopping, skäggdopping och gråhakedopping. På vintern kommer dessutom många andfåglar hit för att rasta. Då kan du se arter som vigg, bergand och brunand. Under senare år har kommunen även anlagt dammar för att den grönfläckiga paddan ska trivas bättre i området. Klagshamns udde är samtidigt en rik fladdermuslokal. Du kan se flygande vattenfladdermus dagtid, annars är det i skymningen de susar förbi i sin jakt på insekter.

Friluftsliv och tillgänglighet

Klagshamnsudden är ett välbesökt område där flera olika intressen samsas. Hit söker man sig för att vandra och rasta hunden, rida, fiska, båtsport, vind- och kitesurfing samt bad. Naturreservatet är lättillgängligt och kan nås via gång, cykel, kollektivtrafik eller bil. Utmed Badvägen som går ut till uddens spets finns flera parkeringsplatser. På badplatsen finns det tillgång till toalett, omklädningshytter, lekplats och en säsongsöppen kiosk. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Utsiktsplattform. Foto: Michael Palmgren, naturum Öresund

Utsiktsplattform. Foto: Michael Palmgren, naturum Öresund

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisad plats
 • tälta utanför anvisad plats
 • rida utanför anvisade stigar / områden
 • cykla utanför anvisad stigar / vägar
 • plocka mossor, lavar och växter

Kartbilaga 3, Klagshamnsudden Pdf, 196.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilaga 4, Klagshamnsudden Pdf, 238.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar, samt i enlighet med kartor i kartbilaga 3 Pdf, 196.6 kB, öppnas i nytt fönster. och kartbilaga 4 Pdf, 238.5 kB, öppnas i nytt fönster., är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fasta naturföremål, markytor eller vattenmiljöer

2. fälla, plocka, gräva upp eller på annat sätt medvetet skada växter, mossor, lavar eller svampar

3. avsiktligt bryta sönder eller samla in död ved eller död vegetation

4. medvetet störa djurlivet eller dess livsmiljö, exempelvis genom störande ljus och ljud

5. så, plantera eller sätta ut växt- eller djurarter

6. göra upp eld annat än på anvisade platser ”Grillplats”, samt inom eldplats i område ”Scouter”

7. tälta annat än på anvisade platser ”Tältplats”

8. medföra hund annat än i fysiskt koppel om maximalt fyra meters längd samt undlåta att plocka upp spillning efter hunden

9. rida annat än på anvisade ridstigar och ridområden samt inom detaljplaneområdet för ridanläggningen

10. framföra motordrivet fordon annat än på vägar och parkeringsplatser

11. starta eller landa med luftfartyg, samt flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg

12. cykla annat än på anvisade stigar och vägar

13. fiska i Kalkbrottssjön annat än på anvisade fiskeplatser Å

14. dumpa, placera upplag, ställningar, containrar, sätta upp affisch, skylt eller annan anordning.

Vidare är det förbjudet att utan Malmö stadsbyggnadsnämnds tillstånd:

15. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 132 hektar

Kommun: Malmö

Förvaltare: Malmö kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i öster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.524556, E 12.931000

Parkering vid ridhuset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.524750, E 12.918389

Parkering vid Klagshamnsstranden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.524194, E 12.896917

Parkering vid surfklubben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.520528, E 12.900028

Hitta mig

Ängsnycklar.

Illustration: Katarina Månsson


På Klagshamnsudden finns flera olika orkidéarter. En av dem är den högresta och kraftiga orkidén ängsnycklar som kan bli över en halvmeter hög.

Mer information

Malmö stads information om Klagshamnsudden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Malmö stads kontaktcenter

040-34 10 00

malmostad@malmo.se

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss