Stångby mosse

Stångby mosse och Hoby ängar kommer som ett välkommet avbrott i det flacka, vidsträckta åkerlandskapet. Här rinner Hobybäcken förbi betade, sandiga backar, frodig sumpskog, rikkärr och fuktängar med ovanliga örter.

Lättvandrat genom sumpskog och videsnår

En spångad, röjd stig leder in i en frodig lövsumpskog och genom täta snår av vide och vass – miljöer som man sällan får tillfälle att uppleva från insidan. Trollsländor virvlar i luften och småfåglarna sjunger från snåren. Har du tur kan du även få se rapphöns som far upp från sina gömställen.

Från mosse till botanisk guldklimp

För ett par hundra år sedan började man bryta torv i Stångby mosse. Detta pågick ända in på 1900-talet. Hela torvlagret togs bort och marken användes sedan till bete och slåtter. När betet minskade och slåttern upphörde, började ängarna växa igen med vide, vass, al och ask. Ett perfekt tillhåll för vilt i det annars öppna jordbrukslandskapet. I de delar som fortfarande betas finns idag kalkfuktängar och kärr med en artrik flora. Här växer orkidéerna gulyxne och ängsnycklar tillsammans med köttätande tätört och rosablommande majviva.

Sandiga backar och klövars tramp

Med sandiga välbetade slänter reser sig Hoby backar ur de flacka omgivningarna. Nedanför porlar Hobybäckens friska vatten. Där kornas tramp blottar sanden och minskar konkurrensen från andra växter kan små, skira örter som vårförgätmigej och grusbräcka få en chans att rota sig.

Friluftsliv

Här i Stångby mosse finns en spångad och röjd led som tar dig på en 1 km lång runda i reservatets södra delar. Lyssna efter fåglar under din promenad. Parkering finns i anslutning till leden i den sydvästra delen av reservatet och närmaste hållplats ligger i Furulund cirka 5 km västerut.

A cleared path with boardwalk, leads you into a lush wet woodland and dense thickets of willow and reeds. Dragonflies swirl around in the air and small birds sing from the bushes. If you are lucky you may see grey partridges shooting up from their hiding places.

Two hundred years ago, Stångby Mosse was a genuine bog where people dug for peat right up into the 1900s. The whole peat layer was removed and the ground was then used for grazing and hay making.

When grazing declined and hay making was abandoned, the meadows became overgrown with willow, reeds, alder and ash. In the parts that are still grazed, there are chalky wet meadows and fens with a species rich flora. Fen orchid and early marsh orchids grow here alongside the carnivorous plant common butterwort and the pink flowering bird’s eye primrose.

With its sandy, well grazed slopes, Hoby Backar rises above the flat surroundings. At the base of the slopes, the clear water in the Hobybäcken stream bubbles along. Where the cows’ hooves have exposed the sand and reduced competition from other plants, small, delicate herbs such as Myosotis stricta and rue-leaved saxifrage get a chance to establish.

Kärrspira på Stångby mosse. Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Sebastian Ivarsson
naturvårdsförvaltare

E-post sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- plocka eller gräva upp växter

- göra upp eld

- tälta eller ställa upp husvagn

- framföra motordrivet fordon

- medföra ej kopplad hund

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1981

Storlek: 55 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.772306, E 13.149722

Hitta mig

Majvivan växer på kalkrika fuktängar och stränder. Arten missgynnas när bete och slåtter upphör och har därför minskat kraftigt under 1900-talet. Majvivan blommar i maj-juni.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

360-graders foto (Google Maps):
Spångad stiglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster