Risen

Risens omväxlande natur ger fina upplevelser året om. Här kan du vandra över blomstrande fälads mark, förbi blöta kärr och genom ek- och bokskog. Här finns även en MTB-slinga för dig som gillar att cykla i skiftande natur. Eller varför inte leka lite kurragömma bland enarna? Ta tid på dig och håll ögonen öppna efter djur och växter.

Undvik trängsel under helger och semester


Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Parkeringen är ofta full under helger och semester. Kanske cykla hit eller göra en långvandring genom området? Trängseln är störst vid entréer och rastplatserna intill. Nedan finns tips på reservat som brukar vara lite lugnare.

Dörröds fälad

Prästaskogen (Lemmeströ)

Skönabäcks naturvårdsområde

Svaneholm Vassen

Besökskartan - med alternativ runt om i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betesmark med blomsterprakt

Om våren är blommande backsippor en stor attraktion i den vidsträckta betesmarken. Kattfot, solvända och granspira visar sig senare samtidigt som orkidéerna majnycklar och ängsnycklar. Soliga och varma dagar syns färggranna fjärilar flyga över den blommande fäladsmarken. Flera är sällsynta, exempelvis svartfläckig blåvinge.

Yngre skog

Skogen i Risen är ganska ung, men här och var står riktigt grova och gamla bokar och ekar. I dom myllrar det av insekter. I högstubbar av bok och björk lever den ovanliga skalbaggen bokblombock. Den finns på flera platser i Häckebergaområdet, en av få platser i Sverige.

Groddjur och fåglar

Ätlig groda är en vackert grön groda och vårt lands största. I maj hörs hanarnas högljudda kväkanden från de blöta kärren. Bland Risens många fåglar kan nämnas brun kärrhök, spillkråka och törnskata.

Friluftsliv

I Risens omväxlande natur finns många friluftslivsmöjligheter. Här finns vandringsleder i varierande längd, men också ridled och mountainbikeled. Om du behöver en paus eller vill grilla finns det flera rastplatser med eldstäder. I de centrala delarna finns ett vindskydd. Det finns tre parkeringsplatser i anslutning till reservatet. Vid en av dem, Sandvägen, finns det toalett. Närmaste busshållplats är Genarp busstation som ligger 500 meter norrut.

Risens naturreservat är en del av ett större område på Romeleåsen med goda friluftsmöjligheter. Runt den centralt liggande Häckebergasjön finns fler vandrings-, rid-, och mountainbikeleder, flera övernattningsmöjligheter, sevärdheter, café och restaurang.

Risen Nature Reserve lies just on the outskirts of Genarp. It is the remains of the villages’ common pasture that once covered large parts of Romeleåsen. Today, Risen is home to a variety of habitats, with dry, sandy hills, woodland and wetlands.

In spring the Pasque Flowers open themselves towards the sun. The large blue is one of the many species of butterfly that thrive among the Wild Thyme, Catsfoot and Common Rockrose. Children love to play hide-and-seek among the juniper bushes at Risen. The Edible Frog is becoming increasingly common and in spring you can hear it croaking both night and day. You might also get a glimpse of the grass snake in parts of the reserve. Risen is also home to several different mammals, for example fallow deer and pine marten.

Foto: Ingrid Camper

Kontakt

Mikael Olofsson
naturvårdsförvaltare

E-post mikael.olofsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 34


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta utom en natt i nära anslutning till anvisade eldplatser
 • ställa upp husvagn/husbil utanför anvisad plats samt mellan kl. 22:00 - 06:00
 • rida eller köra med häst utanför anvisade vägar och stigar
 • cykla utanför anvisade leder, se MTB-led i foldern om Risen
  Folder om Risen Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar

- gräva upp växter

- plocka växter inom skrafferat område på bilaga 1 Pdf, 65.1 kB, öppnas i nytt fönster.

- tälta utom en natt i nära anslutning till anvisade eldplatser

- störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande

- medföra hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel

- elda, inklusive att använda grill, förutom på anvisad plats. Användning av friluftskök är dock tillåten

- på störande och/eller högljutt sätt använda musik eller ljudanläggning

- köra motordrivet fordon annat än på vägar till och från reservatets parkeringar, eller på vägar till och från bebodda fastigheter, samt i samband med skötsel av marker och anläggningar

- cykla och rida utom på särskilt anvisade leder

- parkera bilar, husvagnar, husbilar och liknande annat än på anvisade platser

- parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande mellan kl. 22.00 och 06.00

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt för naturstigar, frågesporter och tipspromenader

- starta eller landa med motordrivet luftfartyg

Bilaga 1 Pdf, 65.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter uppdaterade 2019-02-21

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1972

Storlek: 229 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig

Backsippa. Illustration: Katarina Månsson


Under våren blommar en stor mängd backsippor i Risens böljande landskap. Backsippan är giftig och undgår på så vis betesdjurens mular.
Illustration: Katarina Månsson