Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rinnebäcksravinen

En rofylld dalgång som gömmer sig i det öppna landskapet i Lunds västra utkant. Ja, det är det kommunala naturreservatet Rinnebäcksravinen. En stig leder genom den betade dalgången som sommartid pryds av mandelblom, gulmåra och jordtistel. Genom att följa gång- och cykelvägen längs reservatets södra kant får du en ca 1,5 km lång rundslinga.

Inlandsisens skapelse

Ravinen bildades vid istidens slutskede när stora mängder smältvatten grävde sig ner genom jordlagren. I hundratals år har Värpinges bönder använt dalen som fägata. Här drev man kor och får på deras väg ut från byn till de hägrande betesmarkerna.

Blomrik hagmark

Än idag betas dalgången. Den långa tidsperioden med bete har bidragit till den hagmarksflora som vi nu ser. Mandelblom, jordtistel och gulmåra ger gräsmarken stänk av vitt, rosa och gult. Även träd och buskar som vildapel, hagtorn och fläder har blommor. Hit söker sig många insekter för att äta pollen och nektar. Samtidigt som dessa pollinerande småkryp äter sig mätta ser de till att det bildas bär och frukt som i sin tur blir mat för fåglar och andra djur.

Friluftsliv

Längs med denna 700 meter långa ravin som utgör reservatet går en stig som tar dig genom området. Om du inte vill gå samma stig tillbaka kan du antingen ströva fritt genom landskapet eller följa gång- och cykelvägen som följer reservatgränsens södra kant. I anslutning till detta tätortsnära naturreservat finns det en parkeringsplats i sydväst. Närmaste busshållplats är Lund Ministergatan som ligger några hundra meter söder om reservatet. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Rinnebäcksravinen. Foto: Mostphotos

Rinnebäcksravinen. Foto: Mostphotos

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • cykla
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

2. plocka eller gräva upp växter

3. avsiktligt störa djurlivet inklusive betande djur

4. rida

5. cykla

6. göra upp eld

7. tälta

8. framföra motordrivet fordon

9. medföra ej kopplad hund

10. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informationsskyltar och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 3 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Lunds kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid intilliggande Värpinge golfklubb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.712083, E 13.156611

Hitta mig

Mandelblom.

Illustration: Katarina Månsson


Mandelblom trivs på torra backar och på andra platser med tunna jordtäcken. Den blommar i maj-juni och har fått sitt namn från blommans diskreta mandeldoft.

Mer information

Lunds kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

E-post tekniska.forvaltningen@lund.se

Telefon 046-359 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss