Rinnebäcksravinen

Foto: Mostphotos

Rinnebäcksravinen är ett kommunalt naturreservat. En rofylld dalgång som gömmer sig i beteslandskapet i utkanten av Värpinge i Lunds sydvästra utkant.

Ravinen bildades vid istidens slutskede när stora mängder smältvatten grävde sig ner genom jordlagren. I hundratals år har Värpinges bönder använt dalen som fägata. Här drev man kor och får på deras väg ut från byn till de hägrande betesmarkerna.

Än idag betas dalgången. Den långa tidsperioden med bete har bidragit till den hagmarksflora som vi nu ser. Mandelblom, jordtistel och gulmåra ger gräsmarken stänk av vitt, rosa och gult. Även träd och buskar som vildapel, hagtorn och fläder har blommor. Hit söker sig många insekter för att äta pollen och nektar. Samtidigt som dessa pollinerande småkryp äter sig mätta ser de till att det bildas bär och frukt som i sin tur blir mat för fåglar och andra djur.

Hagtornsblommor. Foto: Mostphotos

Kontakt

Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

E-post tekniska.forvaltningen@lund.se

Telefon 046-359 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • cykla
  • rida
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

2. plocka eller gräva upp växter

3. avsiktligt störa djurlivet inklusive betande djur

4. rida

5. cykla

6. göra upp eld

7. tälta

8. framföra motordrivet fordon

9. medföra ej kopplad hund

10. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informationsskyltar och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 3 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Lunds kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Mandelblom trivs på torra backar och på andra platser med tunna jordtäcken. Den blommar i maj-juni och har fått sitt namn från blommans diskreta mandeldoft.
Foto: Björn Olsson

Mer information

Lunds kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.