Linnebjer

En markerad led på ca 1,5 km tar dig genom skogslandskapet, i detta lilla men fina reservat. Linnebjer betyder ”lindberget” men idag består skogen framför allt av ek och hassel, fast bitvis finns det fortfarande en hel del lind och alm. Sällsynta ängsväxter som smörboll och kärrnäva blomstrar här och i håliga träd hittar fåglar som svartvit flugsnappare, nötväcka och skogsduva sina boplatser. Ta gärna en paus vid betesmarken i väster och njut av Vombsänkans vyer.

Gammal slåtteräng

Förr användes den bördiga marken i Linnebjer till slåtteräng och de torrare partierna fungerade som stubbskottsäng där man tog lövfoder åt djuren. När jordbruket moderniserades vid förra sekelkiftet minskade ängens betydelse och djuren släpptes på bete på de gamla ängarna. Till slut upphörde även betet och skogen började sluta sig.

Lindberget

Linnebjer betyder ungefär ”lindberget”. Antagligen växte det mycket lind här förr – kanske i stubbskottsängarna då lindbladen gav bra foder. Idag består skogen framförallt av ek-hasselskog men bitvis finns det fortfarande en hel del lind och alm. På våren blommar lundens växter som rikast och arter som gulsippa och lungört vittnar om markens bördighet.

I hålträd och holkar

När området blev naturreservat återupptogs slåttern i vissa fuktiga gläntor i skogen, så nu kan ängsväxter som smörboll och kärrnäva fortsätta blomstra i Linnebjer. I håliga, gamla träd hittar fåglar som svartvit flugsnappare, nötväcka och skogsduva sina boplatser. Räcker inte hålträden till så får de flytta in i någon av reservatets holkar. Som tack bjuder de på sin vackraste sång under vår och försommar.

Friluftsliv

En markerad led (ca 1,5 km) tar dig genom skogslandskapet i detta lilla reservat. Vandringen kan kortas av på två ställen om du vill. Den sydöstligare delen av slingan kan vara lerig när det är blött. Passa på att blicka ut över betesmarken i utkanten av reservatet och Vombsänkans vyer i väst. Här i Linnebjer finns två rastplatser, varav den ena ligger intill parkeringen i sydväst. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Närmaste busshållplats är Odarslöv Linnebjersvägen som ligger cirka 2 km åt nordväst.

Historically, the more fertile areas of Linnebjer were used as hay meadows and the drier parts as hay meadow mixed with coppice, where leaf fodder was cut for the animals. With the modernisation of agriculture, the value of the meadow declined and animals were grazed on the old meadows instead. With time, even grazing stopped and the woodland took over.

Linnebjer means the “lime hill”. It is likely that there were a lot of lime trees here in the past. Today, the woodland consists primarily of oak and hazel woodland, but there are still some areas with quite a lot of lime and elm. The woodland flowers are best in the spring. The species such as cowslip and suffolk lungwort reflect the nutrient richness of the soil.

When the site became a nature reserve, hay cutting began once again in some of the wet glades in the woodland. This means that meadow flowers such as globe flower and marsh cranesbill can continue to flourish at Linnebjer.

Pied flycatcher, jay and stock dove find places to nest in the hollow, old trees. If there are not enough hollow trees, then they can use one of the bird boxes in the reserve. As a thank you, the birds share their most beautiful song in the spring and early summer.

På vandring i Linnebjer. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

På vandring i Linnebjer. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisad plats
 • rida
 • cykla
 • tälta eller ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten eller naturföremål,
 2. tälta, eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,
 3. elda annat än på anvisad plats,
 4. cykla,
 5. rida,
 6. medvetet störa betesdjur,
 7. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 8. gräva upp växter,
 9. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,
 10. plantera eller så in växter eller sätta ut djur,
 11. dumpa trädgårdsavfall,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,
 2. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.
 3. anordna lägerverksamhet eller liknande arrangemang,
 4. anordna tävling eller liknande arrangemang,
 5. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel, orienteringskontroll eller liknande annat än tillfälligt, högst tio dygn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1980

Storlek: 38 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.732583, E 13.299722

Hitta mig

Svartvit flugsnappare.

Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne


Den svartvita flugsnapparen häckar i hål i löv- och blandskog. Den livnär sig på insekter som den fångar i luften. Eftersom den svartvita flugsnapparen gärna häckar i holkar är den en av våra vanligaste trädgårdsfåglar.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1015 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss