Fågelsångsdalen

Fågelsångsdalen är ett kommunalt reservat i Lunds kommun, beläget strax väster om Södra Sandby. Bland ängar och askar finns här växten bäckfränes enda lokal i Sverige. Den och 339 växtarter till gör Fågelsångsdalen till något utöver det vanliga.

Fågelsångsdalens egen kör

På 1400- och 1500 talet var Fågelsångsdalen utanför Södra Sandby en plats där man bröt lera för att tillverka tegelstenar. Idag är området något helt annat. Med en skog av ädellövträd som ask, alm och lönn är området både inbjudande och artrikt. På våren sjunger svarthättan, järnsparven och näktergalen här.

Bäckfränens enda lokal

Totalt har 340 olika växter hittats i reservatet. För en av dem är Fågelsångsdalen extra viktig. Den akut hotade bäckfränen finns nämligen bara här i hela landet. Bäckfränen är beroende av fuktiga och näringsrika marker som dessutom betas. I just Fågelsångsdalen betas en del av reservatet invid Sularpsbäcken. Det har skapat perfekta förutsättningar för den hotade växten.

Slåttrad äng

Utöver betesmarken och det skogsbeklädda området innehåller Fågelsångsdalen också en äng. Ängen slås varje år med lie, så kallad slåtter, och för den botaniskt intresserad finns det även här flera ovanligare arter. Kärrjohannesörten, rosenlöken och blåtågen har setts i området.

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

E-post tekniska.forvaltningen@lund.se

Telefon 046-359 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn eller husbil
  • framföra motorfordon
  • störa djurlivet
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar så gäller följande förbud:

- Växter i området får icke skadas eller tagas från området.

- Djurlivet inom området får icke störas.

- All motorfordonstrafik inom området är förbjuden.

- Området får icke användas för campingändamål och liknande. Ej heller får inom detsamma uppgöras eld.

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1963

Storlek: 15 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Lunds kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i söderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.712472, E 13.321389

Reservatets östra entré. Ej parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.715583, E 13.340639

Hitta mig

Svarthätta. Foto: Mostphotos


Namnet Svarthätta kommer av hanens svarta hjässa (honan brun). På våren gör hanen flera halvfärdiga bon i något buskage. Honan väljer sedan ut ett och gör det inflyttningsklart. Föräldrarna hjälps åt med ruvning och matning av ungarna. Höstflytten till Medelhavet och Östafrika sker i september och ibland så sent som oktober.
Foto: Mostphotos

Mer information

Lunds kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

360-graders foto (Google Maps):
Intill Sularpsbäckenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster