Fågelsångsdalen

Fågelsångsdalen ligger strax väster om Södra Sandby i Lunds kommun. Bland ängar och askar finns här växten bäckfränes enda lokal i Sverige. Den och 339 växtarter till gör Fågelsångsdalen till något utöver det vanliga.

Fågelsångsdalens egen kör

På 1400- och 1500 talet var Fågelsångsdalen utanför Södra Sandby en plats där man bröt lera för att tillverka tegelstenar. Idag är området något helt annat. Med en skog av ädellövträd som ask, alm och lönn är området både inbjudande och artrikt. På våren sjunger svarthättan, järnsparven och näktergalen här.

Bäckfränens enda lokal

Totalt har 340 olika växter hittats i reservatet. För en av dem är Fågelsångsdalen extra viktig. Den akut hotade bäckfränen finns nämligen bara här i hela landet. Bäckfränen är beroende av fuktiga och näringsrika marker som dessutom betas. I just Fågelsångsdalen betas en del av reservatet invid Sularpsbäcken. Det har skapat perfekta förutsättningar för den hotade växten.

Slåttrad äng

Utöver betesmarken och det skogsbeklädda området innehåller Fågelsångsdalen också en äng. Ängen slås varje år med lie, så kallad slåtter, och för den botaniskt intresserad finns det även här flera ovanligare arter. Kärrjohannesörten, rosenlöken och blåtågen har setts i området.

Sularpsbäcken. Foto: Maria Sandell

Sularpsbäcken. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn eller husbil
  • framföra motorfordon
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar så gäller följande förbud:

- Växter i området får icke skadas eller tagas från området.

- Djurlivet inom området får icke störas.

- All motorfordonstrafik inom området är förbjuden.

- Området får icke användas för campingändamål och liknande. Ej heller får inom detsamma uppgöras eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1963

Storlek: 15 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Lunds kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i söder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.712472, E 13.321389

Reservatets östra entré. Ej parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.715583, E 13.340639

Hitta mig

Svarthätta.

Illustration: Katarina Månsson


Namnet Svarthätta kommer av hanens svarta hjässa (honan brun). På våren gör hanen flera halvfärdiga bon i något buskage. Honan väljer sedan ut ett och gör det inflyttningsklart. Föräldrarna hjälps åt med ruvning och matning av ungarna. Höstflytten till Medelhavet och Östafrika sker i september och ibland så sent som oktober.

Mer information

Lunds kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

E-post tekniska.forvaltningen@lund.se

Telefon 046-359 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss