Dörröds fälad

Ett kuperat landskap gör Dörröds fälad till en vacker ravin med gott om ek och hassel. Fram till 2010 levde den sällsynta och klätterskicklige hasselmusen här. Får vi se den igen?

Enefälad på Romeleåsen

På Romelåsens sluttning ligger Dörröds fälad. Området var fram till medeltiden skogsbeklätt. Platsen blev sedan betesmark och utvecklades till en enefälad. Sedan början av 1900-talet har ett minskat betestryck gjort att reservatet består av både en ljus skog med ekar och hassel och en enefälad.

Hasselmusens tillhåll?

En ovanlig och spännande art som länge funnits i reservatet är den lilla hasselmusen. Musen som är cirka sju centimeter lång är en skicklig klättrare som äter nötter högt uppe i hasselbuskarna. Den har dock inte synts till sedan 2010 och det är därför osäkert om den finns kvar. Även den skygga nötkråkan tar för sig av fäladens många nötter. Dovhjort syns också regelbundet i området.

Intressant vegetation

Vegetationen i området är blandad. På de torra höjderna har fler hedartade växter börjat trivas. Bland dem finns arter som ljung, brakved och backsippor. I takt med att moränen blir djupare och fuktigare i sluttningarna uppstår en helt annan vegetation med buskstjärblomma och skogsviol.

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva upp eller plocka växter

2. borra, gräva, mejsla, måla eller på annat sätt skada berghällar, block, stubbar, levande eller döda träd och buskar

3. göra upp eld annat än på anvisade platser

4. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller liknande

5. framföra moped

6. medföra ej kopplad hund

7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1993

Storlek: 53 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i öster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.597611, E 13.472250

Parkering i norr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.604944, E 13.463778

Hitta mig

Hasselmus.

Illustration: Katarina Månsson


Det är ovisst om den skygga hasselmusen finns kvar i området. På hösten kan man försöka hitta deras övergivna sommarbon. De bygger sina bon djupt inne i täta buskage och består av torrt gräs, löv och mossa. Tänk på att hasselmöss är mycket störningskänsliga. Skulle du hitta något spår så berätta gärna för oss!

Mer information