Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Dalby Västermark

Dalby Västermark är något så speciellt som ett naturreservat på bara åkermark och med en idag mycket ovanlig åkerogräsflora.

Ett reservat för åkerogräs

Dalby Västermark är Skånes första naturreservat på ren åker. Här finns många olika sorters åkerogräs. Dessa blommor är idag sällsynta i den svenska floran. De rara växterna har namn som fliknäva, nattglim, renkavle, rödarv, sminkrot, småtörel, spjutsporre, åkermadd, åkerranunkel, åkerrödtoppa och åkersyska. Det är ytterst ovanligt att den naturliga åkerfloran finns kvar på kalk- och lerrik åkerjord som här. Kanske är det enda platsen i Sverige!

Hundratals år av jordbruk

Att åkerblommorna finns kvar beror på att man brukat marken kontinuerligt i hundratals år. Kemiska bekämpningsmedel har knappast använts, samtidigt som tillförseln av näringsämnen varit begränsad. Detta har tillsammans skapat denna artrikedom.

Marken fortsätter att brukas

För att behålla åkerfloran måste jordbruket även fortsättningsvis bedrivas som tidigare; utan kemisk bekämpning, endast med sparsam gödsling och med viss markomrörning. Omrörningen i jorden gynnar de ettåriga växternas fortlevnad. Det är även bra att låta jorden ligga i träda ett år efter spannmålsodling. Om marken däremot sluts genom vallodling under två eller flera år minskar art- och individrikedomen snabbt.

Anlagd damm

I området finns även en damm som har stor betydelse för djurlivet, särskilt för fåglar som änder och vadare.

Foto: Gabrielle Rosquist

Foto: Gabrielle Rosquist

Kontakt

Mikael Olofsson
naturvårdsförvaltare

E-post mikael.olofsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 34


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. plocka eller gräva upp växter,

2. anbringa tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning - informations - och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 25 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.672500, E 13.302278

Hitta mig

Spjutsporre.

Foto: Gabrielle Rosquist


Spjutsporre är en av många ovanliga åkerogräs som man kan hitta i Dalby västermark. Den blommar från juli till september och är fridlyst i hela landet.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 343.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.