Dalby Västermark

Dalby Västermark är något så speciellt som ett naturreservat på bara åkermark och med en idag mycket ovanlig åkerogräsflora.

Ett reservat för åkerogräs

Dalby Västermark är Skånes första naturreservat på ren åker. Här finns många olika sorters åkerogräs. Dessa blommor är idag sällsynta i den svenska floran. De rara växterna har namn som fliknäva, nattglim, renkavle, rödarv, sminkrot, småtörel, spjutsporre, åkermadd, åkerranunkel, åkerrödtoppa och åkersyska. Det är ytterst ovanligt att den naturliga åkerfloran finns kvar på kalk- och lerrik åkerjord som här. Kanske är det enda platsen i Sverige!

Hundratals år av jordbruk

Att åkerblommorna finns kvar beror på att man brukat marken kontinuerligt i hundratals år. Kemiska bekämpningsmedel har knappast använts, samtidigt som tillförseln av näringsämnen varit begränsad. Detta har tillsammans skapat denna artrikedom.

Marken fortsätter att brukas

För att behålla åkerfloran måste jordbruket även fortsättningsvis bedrivas som tidigare; utan kemisk bekämpning, endast med sparsam gödsling och med viss markomrörning. Omrörningen i jorden gynnar de ettåriga växternas fortlevnad. Det är även bra att låta jorden ligga i träda ett år efter spannmålsodling. Om marken däremot sluts genom vallodling under två eller flera år minskar art- och individrikedomen snabbt.

Anlagd damm

I området finns även en damm som har stor betydelse för djurlivet, särskilt för fåglar som änder och vadare.

Dalby Västermark har en mycket ovanlig åkerogräsflora. Foto: Gabrielle Rosquist

Dalby Västermark har en mycket ovanlig åkerogräsflora. Foto: Gabrielle Rosquist

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. plocka eller gräva upp växter,

2. anbringa tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning - informations - och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 25 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.672500, E 13.302278

Hitta mig

Spjutsporre.

Foto: Gabrielle Rosquist


Spjutsporre är en av många ovanliga åkerogräs som man kan hitta i Dalby västermark. Den blommar från juli till september och är fridlyst i hela landet.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 343.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Mikael Olofsson
naturvårdsförvaltare

E-post mikael.olofsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 34


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt