Slättängsdammarna

Slättängsdammarna är ett kommunalt naturreservat strax nordväst om Lomma tätort. Reservatet utgörs av 9 dammar med ett rikt växt- och fågelliv. Även flertalet fladdermusarter trivs vid dammarna.

Dammar skapade av tegelindustrin

De nio dammarna i reservatet uppstod i gamla lertäkter från tegelbrukens tid. Den så kallade ”Lommaleran” är en senglacial marin lera och dess gulaktiga färg kan ännu ses på många tegelhus i området. Efter det förra sekelskiftet minskade efterfrågan på tegel från Lommas tegelbruk och i takt med att produktionen minskade och senare upphörde så vattenfylldes de gamla lertäkterna. Än idag kan man dock se spår efter tegelindustrin i reservatet, i form av gamla husgrunder och trädgårdar.

Flora och fauna

Slättängsdammarna hyser en rik flora. Bland växterna kan bland annat rosenmalva, långstarr, sandlosta och orkidén tvåblad nämnas. Många änder, gäss och doppingar trivs i dammarna och den praktfullt färgglada kungsfiskaren är en återkommande gäst. Under sommarkvällar kan man se fladdermöss jaga insekter över vattenytan. I reservatet har bland annat nordfladdermus, vattenfladdermus, trollpipistrell och dvärgpipistrell observerats.

Fiske och friluftsliv

I Slättängsdammen är det tillåtet att fiska för den som har löst fiskekort. I dammen finns bland annat abborre, gädda, id, mört, ruda och sutare. I dammen kan man även få se ätlig groda och snok. I området finns flera stigar och rastplatser.

I Lomma kommuns broschyr "Guide till naturen i Lomma" Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. finns mer information om tillgänglighet och anordningar för friluftsliv i samtliga reservat och naturområden.

Foto: Adam Bahr

Kontakt

Adam Bahr
miljöstrateg, Lomma kommun

E-post adam.bahr@lomma.se

Telefon 0733-41 10 47

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • tälta eller på annat sätt övernatta
 • rida
 • fiska under perioden 1 april – 15 juni. Övrig tid får fiske endast ske i Slättängsdammen enligt kommunens föreskrifter

  Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar;

3. gräva upp växter;

4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur;

5. störa, samla in eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur;

6. fiska under perioden 1 april – 15 juni. Övrig tid får fiske endast ske i Slättängsdammen enligt kommunens föreskrifter;

7. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt.

8. framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedd väg;

9. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningsställd plats som är markerad på karta i fastställd skötselplan.

10. tippa avfall som trädgårdsavfall, sten, skräp eller dylikt i området.

11. tälta eller på annat sätt övernatta.

12. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar.

13. rida.

14. förstöra eller skada kulturhistoriskt värdefulla element som husgrunder.

Serviceinformation

 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 17 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Startpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.680722, E 13.075528

Hitta mig


Kungsfiskaren är av de mest färgstarka fåglarna vi har i Sverige. Den syns regelbundet i området. Trots fjäderdräktens starka färger kan det vara svårt att få syn på kungsfiskaren när den sitter still på en gren nära vattnet, men så fort den flyger blir den svår att missa.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information