Slättängsdammarna

Slättängsdammarna är ett kommunalt naturreservat i utkanten av Lomma. Abborre, gädda, id, ruda och sutare lever i reservatets nio dammar. Och du är välkommen att fiska om du har fiskekort. Växter som du kan stöta på i området är rosenmalva, långstarr och orkidén tvåblad. Under sommarkvällar har du goda chanser att få se fladdermöss flyga över dammarna.

Dammar skapade av tegelindustrin

De nio dammarna i reservatet uppstod i gamla lertäkter från tegelbrukens tid. Den så kallade ”Lommaleran” är en senglacial marin lera och dess gulaktiga färg kan ännu ses på många tegelhus i området. Efter det förra sekelskiftet minskade efterfrågan på tegel från Lommas tegelbruk och i takt med att produktionen minskade och senare upphörde så vattenfylldes de gamla lertäkterna. Än idag kan man dock se spår efter tegelindustrin i reservatet, i form av gamla husgrunder och trädgårdar.

Flora och fauna

Slättängsdammarna hyser en rik flora. Bland växterna kan bland annat rosenmalva, långstarr, sandlosta och orkidén tvåblad nämnas. Många änder, gäss och doppingar trivs i dammarna och den praktfullt färgglada kungsfiskaren är en återkommande gäst. Under sommarkvällar kan man se fladdermöss jaga insekter över vattenytan. I reservatet har bland annat nordfladdermus, vattenfladdermus, trollpipistrell och dvärgpipistrell observerats.

Fiske och friluftsliv

I Slättängsdammen är det tillåtet att fiska för den som har löst fiskekort. I dammen finns bland annat abborre, gädda, id, mört, ruda och sutare. I dammen kan man även få se ätlig groda och snok. I området finns flera stigar och rastplatser. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

I Lomma kommuns broschyr "Guide till naturen i Lomma" Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. finns mer information om tillgänglighet och anordningar för friluftsliv i samtliga reservat och naturområden.

En av dammarna. Foto: Adam Bahr, Lomma kommun

En av dammarna. Foto: Adam Bahr, Lomma kommun

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • tälta eller på annat sätt övernatta
 • rida
 • fiska under perioden 1 april – 15 juni. Övrig tid får fiske endast ske i Slättängsdammen enligt kommunens föreskrifter

  Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar;

3. gräva upp växter;

4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur;

5. störa, samla in eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur;

6. fiska under perioden 1 april – 15 juni. Övrig tid får fiske endast ske i Slättängsdammen enligt kommunens föreskrifter;

7. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt.

8. framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedd väg;

9. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningsställd plats som är markerad på karta i fastställd skötselplan.

10. tippa avfall som trädgårdsavfall, sten, skräp eller dylikt i området.

11. tälta eller på annat sätt övernatta.

12. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar.

13. rida.

14. förstöra eller skada kulturhistoriskt värdefulla element som husgrunder.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 17 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Startpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.680722, E 13.075528

Hitta mig

Kungsfiskare.

Illustration: Katarina Månsson


Kungsfiskaren är av de mest färgstarka fåglarna vi har i Sverige. Den syns regelbundet i området. Trots fjäderdräktens starka färger kan det vara svårt att få syn på kungsfiskaren när den sitter still på en gren nära vattnet, men så fort den flyger blir den svår att missa.

Mer information

Kontakt

Helena Björn
miljöstrategiskt ansvarig, Lomma kommun

E-post helena.bjorn@lomma.se

Telefon 0733-41 10 52

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss