Östra dammarna i Lomma

Östra dammarna är ett kommunalt naturreservat strax norr om Lomma. Det tätortsnära reservatet bjuder in till sköna promenader, fågelskådning och fiske.

Vattenfyllda tegeldammar

Östra dammarna kom till under 1800-talet när Svensabruket använde området som lertäkt för produktion av tegel. Den så kallade ”Lommaleran” är en senglacial marin lera och dess gulaktiga färg kan ännu ses på många tegelhus i området. 1950 lades Svensabruket ner och lertäkterna fylldes med vatten. Snart därefter började dammarna att locka till sig ett rikt fågelliv och redan 1982 blev den första dammen i området skyddad som naturreservat. 2013 utökades reservatet till att omfatta ytterligare två mindre dammar samt omgivande ängs- och ruderatmarker.

Fågelliv

Den varierade miljön hyser ett rikt växt- och djurliv. I dammarna syns en mängd fåglar, som skäggdopping, gråhakedopping, vigg och knölsvan. I strandzonens vassbälten har bland annat järnsparv, pungmes och näktergal påträffats.

Fiskemöjligheter

Östra dammen är ett populärt fiskevatten och efter inköp av fiskekort kan man fiska mört, gädda, abborre, braxen och sutare. Har man tur kan man dessutom få se snok komma simmande i sjön.

Foto: Adam Bahr

Kontakt

Adam Bahr
miljöstrateg, Lomma kommun

E-post adam.bahr@lomma.se

Telefon 0733-41 10 47

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • tälta eller på annat sätt övernatta utan giltigt fiskekort
 • rida
 • fiska i Lilla östra dammen samt runt häckningsö i Östra dammen under perioden 1 mars - 30 september. Fiske är förbjudet i den norra fördröjningsdammen året runt. Fiske ska bedrivas på utmärkta platser och på det sätt som de som äger arrendet stipulerar. Det är förbjudet att fiska utanför de platser som fiskearrendator eller markägare inrättar.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar;

3. medföra okopplad hund eller annat lös gående husdjur;

4. störa, samla in eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur,

5. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar;

6. fiska i Lilla östra dammen samt runt häckningsö i Östra dammen under perioden 1 mars - 30 september. Fiske är förbjudet i den norra fördröjningsdammen året runt. Fiske ska bedrivas på utmärkta platser och på det sätt som de som äger arrendet stipulerar. Det är förbjudet att fiska utanför de platser som fiskearrendator eller markägare inrättar.

7. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt.

8. framföra motordrivet fordon eller farkost.

9. göra upp öppen eld på annat än särskilt iordningsställd plats.

10. tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området.

11. tälta eller på annat sätt övernatta utan giltigt fiskekort.

12. anordna tävlingar utan förvaltarens medgivande.

13. rida.

14. förstöra eller skada kulturhistoriskt värdefulla element som husgrunder.

Serviceinformation

 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 25 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Kungsfiskaren är av de mest färgstarka fåglarna vi har i Sverige. Den syns regelbundet i området. Trots fjäderdräktens starka färger kan det vara svårt att få syn på kungsfiskaren när den sitter still på en gren nära vattnet, men så fort den flyger blir den svår att missa.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Lomma kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Guide till naturen i LommaPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.