Östra dammarna i Lomma

Östra dammarna är ett kommunalt naturreservat strax norr om Lomma. Det tätortsnära reservatet bjuder in till sköna promenader, fågelskådning och fiske.

Vattenfyllda tegeldammar

Östra dammarna kom till under 1800-talet när Svensabruket använde området som lertäkt för produktion av tegel. Den så kallade ”Lommaleran” är en senglacial marin lera och dess gulaktiga färg kan ännu ses på många tegelhus i området. 1950 lades Svensabruket ner och lertäkterna fylldes med vatten. Snart därefter började dammarna att locka till sig ett rikt fågelliv och redan 1982 blev den första dammen i området skyddad som naturreservat. 2013 utökades reservatet till att omfatta ytterligare två mindre dammar samt omgivande ängs- och ruderatmarker.

Fågelliv

Den varierade miljön hyser ett rikt växt- och djurliv. I dammarna syns en mängd fåglar, som skäggdopping, gråhakedopping, vigg och knölsvan. I strandzonens vassbälten har bland annat järnsparv, pungmes och näktergal påträffats.

Fiske och friluftsliv

Östra dammen är ett populärt fiskevatten och efter inköp av fiskekort kan man fiska mört, gädda, abborre, braxen och sutare. Har man tur kan man dessutom få se snok komma simmande i sjön. I området finns en stig och flera rastplatser. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

I Lomma kommuns broschyr "Guide till naturen i Lomma" Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. finns mer information om tillgänglighet och anordningar för friluftsliv i samtliga reservat och naturområden.

Stora träd vid en av dammarna. Foto: Adam Bahr, Lomma kommun

Stora träd vid en av dammarna. Foto: Adam Bahr, Lomma kommun

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • tälta eller på annat sätt övernatta utan giltigt fiskekort
 • rida
 • fiska i Lilla östra dammen samt runt häckningsö i Östra dammen under perioden 1 mars - 30 september. Fiske är förbjudet i den norra fördröjningsdammen året runt. Fiske ska bedrivas på utmärkta platser och på det sätt som de som äger arrendet stipulerar. Det är förbjudet att fiska utanför de platser som fiskearrendator eller markägare inrättar.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar;

3. medföra okopplad hund eller annat lös gående husdjur;

4. störa, samla in eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur,

5. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar;

6. fiska i Lilla östra dammen samt runt häckningsö i Östra dammen under perioden 1 mars - 30 september. Fiske är förbjudet i den norra fördröjningsdammen året runt. Fiske ska bedrivas på utmärkta platser och på det sätt som de som äger arrendet stipulerar. Det är förbjudet att fiska utanför de platser som fiskearrendator eller markägare inrättar.

7. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt.

8. framföra motordrivet fordon eller farkost.

9. göra upp öppen eld på annat än särskilt iordningsställd plats.

10. tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området.

11. tälta eller på annat sätt övernatta utan giltigt fiskekort.

12. anordna tävlingar utan förvaltarens medgivande.

13. rida.

14. förstöra eller skada kulturhistoriskt värdefulla element som husgrunder.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 25 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Startpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.687472, E 13.081667

Hitta mig

Pungmes.

Illustration: Katarina Månsson


Pungmesens bo ser ut som en pung som hänger i en trädgren över vattnet. När boet är färdigbyggt blir bara en av föräldrarna kvar för att ta hand om ruvning och ungar. Den andre söker en ny partner i närheten. Något som kan upprepas flera gånger under säsongen. Pungmesen häckar vid vassrika sjöar och kärr med mycket videbuskar och björk.

Mer information

Kontakt

Helena Björn
miljöstrategiskt ansvarig, Lomma kommun

E-post helena.bjorn@lomma.se

Telefon 0733-41 10 52

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss