Haboljungs fure

Foto: Alex Regnér

Den planterade tallskogen i Haboljungs fure är idag ett populärt strövområde som successivt utvecklas mot att bli en naturskog. Här finner du ett rikt djurliv. Större hackspett, kungsfågel och svartmes och till däggdjursfaunan i området hör bland annat rådjur, vildsvin och räv. Haboljungs fure är ett kommunalt naturreservat.

Planterad tallskog i utveckling

Skogen i Haboljungs fure är ganska ung och planterades på 1950-talet för att förhindra sandflykt. På vissa platser i reservatet kan man se att träden står i spikraka rader. Sedan 1950-talet har skogen fått stå mer eller mindre orörd och har på sina håll börjat utveckla naturskogskaraktär. Stormar har fällt träd och bildat gläntor vilket har gett nya trädslag en möjlighet att växa upp. Den sandiga marken hyser ett rikt insektsliv och tillsammans hjälps människor och hästar åt att hålla marken fortsatt öppen.

Djurliv

Många av våra vanliga skogsfåglar trivs i Haboljungs fure, bland annat större hackspett, kungsfågel och svartmes. Hämpling förekommer och hornuggla ses regelbundet i reservatet. Till däggdjursfaunan i området hör bland annat rådjur, vildsvin och räv.

Guide till naturen i Lomma

I Lomma kommuns broschyr "Guide till naturen i Lomma" Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. finns mer information om tillgänglighet och anordningar för friluftsliv i samtliga reservat och naturområden.

Foto: Adam Bahr, Lomma kommun

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser om sådana finnes
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller ta bort lavar eller vedlevande svampar

3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, i övrigt gäller jaktlagstiftningen

4. störa, samla in eller döda djur

5. fånga eller samla in insekter, spindlar, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur

6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt

7. på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning samt att på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner

8. framföra motordrivet fordon eller farkost med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning

9. göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats om sådan finns

10. tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området

11. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

12. bedriva jakt, med undantag för skyddsjakt, eller använda någon form av skjutvapen

13. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang som kan motverka områdets syften

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRidled Ridled
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 32 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Startpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.693639, E 13.025722

Hitta mig

Vildsvin.

Illustration: Katarina Månsson


Vildsvinen är mycket skygga och visar sig sällan, men det är lätt att se var de har bökat någonstans. Ibland kan man även hitta borst som har fastnat i barken på ett träd efter att ett vildsvin har kliat sig.

Mer information

Kontakt

Helena Björn
miljöstrategiskt ansvarig, Lomma kommun

E-post helena.bjorn@lomma.se

Telefon 0733-41 10 52

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss