Domedejla mosse med omgivningar

Foto: Adam Bahr

Domedejla mosse är ett kommunalt naturreservat som ligger mellan Bjärred och Borgeby. I reservatet finns en mindre slåtteräng, förvildad skog och flera mindre vattensamlingar. I början av 1900-talet fanns här en grund liten sjö som försvann när området dikades ut på 1930-talet.

Fuktiga marker på gammal sjöbotten

Namnet kommer från orden ”dome” som betyder ”dimma” och ”dejla” som betyder ”sörja”. Den gamla sjömarken är fortfarande blöt och på sina ställen finns mindre vattensamlingar. I den fuktiga sydvästra delen, som domineras av björk och sälg, växer bland annat strandklo, bladvass, besksöta, fackelblomster, svärdslilja och sjöranunkel. I gläntor kan man hitta växter som frossört, darrgräs och slåtterblomma.

Torrare delar

Den nordöstra delen av reservatet är torrare, öppnare och mer lättillgänglig. Denna del utgörs av mark som tidigare har varit uppodlad och här kan man hitta gulmåra, blåmunkar och hedblomster.

Fågelliv

Fågellivet är förhållandevis rikt och hyser bland annat arter som gärdsmyg, grönfink, trädgårdssångare och kärrsångare. I östra delen av reservatet har både kattuggla och ormvråk häckat.

Guide till naturen i Lomma

I Lomma kommuns broschyr "Guide till naturen i Lomma" Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. finns mer information om tillgänglighet och anordningar för friluftsliv i samtliga reservat och naturområden.

Grönfink. Foto: Alex Regnér

Kontakt

Adam Bahr
miljöstrateg, Lomma kommun

E-post adam.bahr@lomma.se

Telefon 0733-41 10 47

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att
 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • störa omgivningen
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten, levande eller döda träd och buskar

2. avsiktligt störa djurlivet

3. gräva upp växter

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

5. parkera annat än på anvisade platser

6. göra upp eld utom på markerade platser

7. medföra ej kopplad hund

8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

9. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, CD-spelare eller motsvarande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2000

Storlek: 11 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Startpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.733167, E 13.025722

Hitta mig


Blåmunkar, eller monke är lätta att känna igen på sin blå lilla boll av små blommor som sitter i toppen på en kal stjälk. Du hittar den i de torra backana och betesmarkerna. Bin uppskattar dess nektar och pollen.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information