Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Domedejla mosse med omgivningar

Foto: Adam Bahr, Lomma kommun

I Domedejla mosse samsas en mindre slåtteräng, förvildad skog och flera mindre vattensamlingar. Ta dig runt på stigarna i området. Håll utkik efter gulmåra, blåmunkar och hedblomster i de torra öppna markerna i öster. Domedejla mosse är ett kommunalt naturreservat som ligger mellan Bjärred och Borgeby.

Fuktiga marker på gammal sjöbotten

Namnet kommer från orden ”dome” som betyder ”dimma” och ”dejla” som betyder ”sörja”. Den gamla sjömarken är fortfarande blöt och på sina ställen finns mindre vattensamlingar. I den fuktiga sydvästra delen, som domineras av björk och sälg, växer bland annat strandklo, bladvass, besksöta, fackelblomster, svärdslilja och sjöranunkel. I gläntor kan man hitta växter som frossört, darrgräs och slåtterblomma.

Torrare delar

Den nordöstra delen av reservatet är torrare, öppnare och mer lättillgänglig. Denna del utgörs av mark som tidigare har varit uppodlad och här kan man hitta gulmåra, blåmunkar och hedblomster.

Fågelliv

Fågellivet är förhållandevis rikt och hyser bland annat arter som gärdsmyg, grönfink, trädgårdssångare och kärrsångare. I östra delen av reservatet har både kattuggla och ormvråk häckat.

Guide till naturen i Lomma

I Lomma kommuns broschyr "Guide till naturen i Lomma" Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. finns mer information om tillgänglighet och anordningar för friluftsliv i samtliga reservat och naturområden.

Grönfink. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten, levande eller döda träd och buskar

2. avsiktligt störa djurlivet

3. gräva upp växter

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

5. parkera annat än på anvisade platser

6. göra upp eld utom på markerade platser

7. medföra ej kopplad hund

8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

9. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, CD-spelare eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2000

Storlek: 11 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Startpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.733167, E 13.025722

Hitta mig

Blåmunkar.

Illustration: Katarina Månsson


Blåmunkar, eller monke är lätta att känna igen på sin blå lilla boll av små blommor som sitter i toppen på en kal stjälk. Du hittar den i de torra backana och betesmarkerna. Bin uppskattar dess nektar och pollen.

Kontakt

Helena Björn
miljöstrategiskt ansvarig, Lomma kommun

E-post helena.bjorn@lomma.se

Telefon 0733-41 10 52

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss