Bjärreds Saltsjöbad

Naturreservatet Bjärreds saltsjöbad är en lummig oas vid den populära badplatsen Långa bryggan i Bjärred. Och något så ovanligt som ett skogsområde i Lomma kommun. Stigar tar dig runt i den över hundra år gamla bokskogen. Skogen har utvecklats från parkträden runt den gamla badanläggningen Saltsjöbaden som fanns här under första halvan av 1900-talet. I de vidkroniga gamla bokarna trivs den lilla fladdermusen trollpipistrell. Bjärreds Saltsjöbad är ett kommunalt naturreservat.

Skog

I Bjärreds Saltsjöbads naturreservat finns en 120 år gammal bokskog med ett tiotal jätteträd. Den största boken har en omkrets på över 6 meter. På marken syns blommor som svalört och humleblomster. Skogen lär vara en del av den parkmiljö som omgav saltsjöbadet som låg här tidigt 1900-tal.

Djurliv

Området är rikt på fåglar och fladdermöss. Här finns en stor råkkoloni i sydost. Andra fåglar som är lätta att se och höra är koltrast, svarthätta, blåmes och bofink. Även nötväckan trivs här, en fågel som annars är ovanlig i kommunen. Fladdermöss som kan skymtas i skogen är nordfladdermus, brun långöra, dvärgpipistrell och trollpipistrell. De gamla bokarnas håligheter erbjuder både skydd och boplatser.

Den sällsynta tryfjärilen har hittats i området. Den behöver förutom ädellövskogen buskar som vildkaprifol, skogstry och björnbär för att hitta mat och uppväxtmiljö för fjärilslarverna.

Friluftsliv

Saltsjöbadsområdet består dels av badplatsen Långa bryggan, dels av naturreservatet som omger badparkeringen. Tillsammans har området stor betydelse för bad och friluftsliv. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

I Lomma kommuns broschyr "Guide till naturen i Lomma" Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. finns mer information om tillgänglighet och anordningar för friluftsliv i samtliga reservat och naturområden.

Badplatsen Långa bryggan. Foto: Ann-Sofie Pellas

Badplatsen Långa bryggan. Foto: Ann-Sofie Pellas

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför eventuellt anvisade platser
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • rida
 • cykla utanför anvisade cykelvägar
 • framföra motorfordon utanför angivna vägar, med undantag för hjälpmedelsfordon vid funktionsnedsättning.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten eller andra naturföremål,

2. bortföra ved eller bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

3. utan tillstånd av naturvårdsansvarig på Lomma kommun plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada växter med undantag för arterna brännässla (Urtica dioica) och kirskål (Aegopodium podagraria),

4. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,

5. medvetet störa däggdjur och fåglar,

6. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar för artbestämning, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,

7. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

8. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,

9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt,

10. på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning samt att på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,

11. framföra motordrivet fordon eller motordriven farkost annat än vid angiven bilväg och bilparkering, med undantag för hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,

12. framföra luftfartyg (inklusive modellflygplan såsom drönare),

13. göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad plats om sådan finns,

14. tippa avfall som exempelvis trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området,

15. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

16. bedriva jakt eller använda någon form av skjutvapen, med undantag för skyddsjakt,

17. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang som kan motverka områdets syften,

18. cykla utanför anvisade cykelvägar,

19. rida häst eller motsvarande,

20. tälta.

Föreskrifter uppdaterade 2018-10-02

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 5 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Startpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.712778, E 13.027222

Hitta mig

Nötväcka.

Illustration: Jonas Lundin


Nötväckan är en högljudd fågel som ofta ses klättra på trädstammar. I Sverige är den ensam om att kunna både klättra och hoppa med huvudet före nedåt vilket gör den lätt att känna igen.

Mer information

Kontakt

Helena Björn
miljöstrategiskt ansvarig, Lomma kommun

E-post helena.bjorn@lomma.se

Telefon 0733-41 10 52

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss