Bjärreds Saltsjöbad

Bjärreds saltsjöbad är något så ovanligt som ett skogsområde i Lomma kommun. En lummig oas vid den populära badplatsen Långa bryggan i Bjärred. I den gamla bokskogen finns många grova och vidkroniga träd. Här trivs den lilla fladdermusen trollpipistrell och fågellivet är rikt.

Skog

I Bjärreds Saltsjöbads naturreservat finns en 120 år gammal bokskog med ett tiotal jätteträd. Den största boken har en omkrets på över 6 meter. På marken syns blommor som svalört och humleblomster.

Djurliv

Området är rikt på fåglar och fladdermöss. Här finns en stor råkkoloni i sydost. Andra fåglar som är lätta att se och höra är koltrast, svarthätta, blåmes och bofink. Även nötväckan trivs här, en fågel som annars är ovanlig i kommunen. Fladdermöss som kan skymtas i skogen är nordfladdermus, brun långöra, dvärgpipistrell och trollpipistrell. De gamla bokarnas håligheter erbjuder både skydd och boplatser.

Den sällsynta tryfjärilen har hittats i området. Den behöver förutom ädellövskogen buskar som vildkaprifol, skogstry och björnbär för att hitta mat och uppväxtmiljö för fjärilslarverna.

Friluftsliv

Saltsjöbadsområdet består dels av badplatsen Långa bryggan, dels av naturreservatet som omger badparkeringen. Tillsammans har området stor betydelse för bad och friluftsliv.

I Lomma kommuns broschyr "Guide till naturen i Lomma" Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. finns mer information om tillgänglighet och anordningar för friluftsliv i samtliga reservat och naturområden.

Foto: Ann-Sofie Pellas

Kontakt

Adam Bahr
miljöstrateg, Lomma kommun

E-post adam.bahr@lomma.se

Telefon 0733-41 10 47

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda utanför eventuellt anvisade platser
 • ställa upp husvagn/husbil
 • framföra motorfordon utanför angivna vägar, med undantag för hjälpmedelsfordon vid funktionsnedsättning.
 • cykla utanför anvisade cykelvägar
 • rida
 • tälta

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten eller andra naturföremål,

2. bortföra ved eller bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

3. utan tillstånd av naturvårdsansvarig på Lomma kommun plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada växter med undantag för arterna brännässla (Urtica dioica) och kirskål (Aegopodium podagraria),

4. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,

5. medvetet störa däggdjur och fåglar,

6. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar för artbestämning, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,

7. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

8. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,

9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt,

10. på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning samt att på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,

11. framföra motordrivet fordon eller motordriven farkost annat än vid angiven bilväg och bilparkering, med undantag för hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,

12. framföra luftfartyg (inklusive modellflygplan såsom drönare),

13. göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad plats om sådan finns,

14. tippa avfall som exempelvis trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området,

15. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

16. bedriva jakt eller använda någon form av skjutvapen, med undantag för skyddsjakt,

17. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang som kan motverka områdets syften,

18. cykla utanför anvisade cykelvägar,

19. rida häst eller motsvarande,

20. tälta.

Föreskrifter uppdaterade 2018-10-02

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 5 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Startpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.712778, E 13.027222

Hitta mig


Nötväckan är en högljudd fågel som ofta ses klättra på trädstammar. I Sverige är den ensam om att kunna både klättra och hoppa med huvudet före nedåt vilket gör den lätt att känna igen.
Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.

Mer information