Alkärret i Haboljung

Foto: Adam Bahr, Lomma kommun

Alkärret i Haboljung är ett kommunalt reservat som ligger strax norr om Lomma tätort. Alkärret ligger mellan Södra Västkustvägen och stranden och har mycket höga naturvärden. Över 225 olika kärlväxter har hittats här, bland annat svärdslilja, paddfot och piggtistel. Reservatet har även en rik spindelfauna.

Ett odikat alkärr

Alkärr är skogar som växer på mycket blöta marker. Klibbal, som dominerar i reservatet, klarar av att stå under vatten vid snösmältning och efter kraftiga regn då vattenståndet kan vara mycket högre än normalt. Många alkärr har dikats ut och avverkats för att ge plats åt mer jordbruksmark vilket har gjort den till en sällsynt skogstyp. Alkärret i Haboljung betades fram tills 1970-talet men efter att betet upphört började området att växa igen och sakteligen anta dagens utseende.

Fler än 200 växter

Reservatet innehåller en varierad miljö med ängsmark, dungar, snåriga buskar och fuktiga partier med både öppet vatten och mer igenvuxet. Över 225 olika kärlväxter har noterats i området, bland annat svärdslilja, paddfot och piggtistel samt de giftiga växterna odört och bolmört. Det ovanliga trädet naverlönn växer också i reservatet.

Djurliv i alkärret

I alkärret trivs bland annat fågelarter som näktergal, gök, fasan och vattenrall. Reservatet hyser en rik spindelfauna och bland annat har man tidigare hittat kärrmånspindel - en mycket ovanlig art som i Sverige endast påträffats här och i Klagshamn.

Guide till naturen i Lomma

I Lomma kommuns broschyr "Guide till naturen i Lomma" Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. finns mer information om tillgänglighet och anordningar för friluftsliv i samtliga reservat och naturområden.

Trädkronor. Foto: Adam Bahr, Lomma kommun

Trädkronor. Foto: Adam Bahr, Lomma kommun

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad i trädområdena
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • övernatta
  • rida
  • cykla utanför anvisade vägar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar

3. i trädområdena medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, i övrigt gäller jaktlagstiftningen

4. störa, samla in eller döda djur

5. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, göra inskrift eller dylikt

6. på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning samt att på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner

7. framföra cykel annat än på angiven väg

8. framföra motordrivet fordon eller annan farkost med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning

9. göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats om sådan finns

10. tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området

11. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande eller på annat sätt övernatta

12. fiska eller på annat sätt fånga in fisk och sätta in fisk

13. bedriva jakt eller använda något slags skjutvapen med undantag för skyddsjakt

14. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar

15. rida

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 9 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.689694, E 13.059750

Hitta mig

Gul svärdslilja.

Foto: Mostphotos


Gul svärdslilja är en ganska vanlig art i södra Sverige och den växer på fuktiga marker eller i vatten. Den kan bli nästan en meter hög och är en riktig karaktärsväxt i näringsrika sjöar.

Mer information

Kontakt

Helena Björn
miljöstrategiskt ansvarig, Lomma kommun

E-post helena.bjorn@lomma.se

Telefon 0733-41 10 52

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss