Lundåkrabukten

Naturreservatet Lundåkrabukten med Osen och Saxåns utlopp består till stor del av hav, men också av å och betade strandängar. Där den fiskrika Saxån rinner ut i havet möter marina arter sådana som annars lever i sjöar och åar. Namnet Osen kommer från att ån har två åmynningar, så kallade os. Strandängarnas rika fågelliv kan du beskåda från fågeltornet. Särskilt under vår och sommar när det är förbjudet att gå i ängarna. Allt för att de markhäckande fåglarna inte ska bli stressade och lämna sina ägg eller ungar.

Havsbotten med ålgräsängar

Havsbottnen i reservatet består av sand. På grundare bottnar, på ca 1-7 meters djup, växer bland annat ålgräs. En växt som i stor mängd bildar ålgräsängar som fungerar som gömslen för småfisk och yngel. Exempel på fisk som har dessa undervattens-ängar som barnkammare är sill, makrill, torsk, ål, havsöring och flera arter av plattfisk.

Populärt bland tumlare och säl

Tumlare och knubbsäl syns ofta i reservatet Lundåkrabukten. Särskilt stor är chansen att se knubbsäl vid Skabbarevet i den norra delen av bukten. Gråsälen är en mer sällsynt gäst i området.

Den fiskrika Saxån

Den lugnt flytande Saxån är mycket fiskrik med arter som abborre, gädda, id och öring. Men här finns också småfisk som elritsa, sandkrypare och bäcknejonöga. De senare är känsliga arter som samtidigt visar på åns höga vattenkvalitet. I utloppet där salt och sött vatten blandas uppstår en särskilt artrik miljö med ovanligt välväxta fiskar. Den goda tillgången på mat visar sig också i ett rikt fågelliv. Under vår och höst är Saxåns utlopp en viktig lokal för rastande flyttfåglar. Myrspov, kärrsnäppa, gluttsnäppa och ljungpipare är några av de arter som brukar stanna till i reservatet under migrationen.

Flacka strandängar med vadarfåglar

Reservatets flacka strandängar har använts för bete och odling ända sedan stenåldern. Ängarnas närhet till havet och Saxåna gör att de ofta översvämmas, både av sött och salt vatten. De långsmala fördjupningarna i området vattenfylls vid högvatten. De kallas skonor och syns tydligt från fågeltornet, dit du kan gå även när det är beträdnadsförbud i ängarna under april-juli. Både de välbetade strandängarna och det långgrunda havet med sina sandrevlar gör att många vadarfåglar som tofsvipa och skärfläcka hittar föda och bra häckningsplatser här.

Kusten är även rik på sjöfågel. Lundåkrabukten är tillsammans med Falsterbo-Foteviksområdet det viktigaste området för övervintrande sjöfågel på den svenska sidan av Öresund.

Friluftsliv

Lundåkrabukten är ett utmärkt reservat för den som vill se sjöfågel och vadarfågel. Från fågeltornet kan du skåda året om, men ute i strandängarna bara höst-vinter på grund av beträdnadsförbud under fåglarnas häckning. Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 8) passerar strax utanför reservatet. Parkeringsplats finns i anslutning till fågeltornet. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Det är cirka 3,5 km till både Landskrona station och Häljarp station dit du kan ta dig med tåg.

För att värna om fågellivet råder beträdnadsförbud i reservatet från 1/4 till och med 31/7. Fågeltornet är tillgängligt året om.

Strandängarna vid Saxåns utlopp. Foto: Mattias Engman

Strandängarna vid Saxåns utlopp. Foto: Mattias Engman

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

Kartbilaga 3b Pdf, 261.4 kB, öppnas i nytt fönster. (förbud riding)

Kartbilaga 4 Pdf, 336.9 kB, öppnas i nytt fönster. (beträdnadsförbud och utsiktstorn)

Kartbilaga 5 Pdf, 250.1 kB, öppnas i nytt fönster. (förbud kite- & vindsurfing)

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. under perioden 1 april – 15 juli beträda eller vistas i område där så anges på bifogad kartbilaga 4 Pdf, 336.9 kB, öppnas i nytt fönster.,

2. kite- eller vindsurfa i områden med markering där så anges på bifogad kartbilaga 5 Pdf, 250.1 kB, öppnas i nytt fönster.,

3. under perioden 1 oktober – 30 april kite- eller vindsurfa i område där så anges på bifogad kartbilaga 5 Pdf, 250.1 kB, öppnas i nytt fönster.,

4. framföra farkost till sjöss i hastighet över 7 knop,

5. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost,

6. starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan) på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå, eller flyga drake,

7. rida inom område med markering där så anges på bifogad kartbilaga 3b Pdf, 261.4 kB, öppnas i nytt fönster.,

8. anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön,

9. medföra hund som inte hålls i fysiskt koppel,

10. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, block eller havsbotten,

11. uppföra någon form av anordning/anläggning eller placera ut ett för naturreservatet främmande föremål,

12. framföra eller parkera motordrivet landfordon annat än på för ändamålet upplåten väg eller parkeringsplats. Med väg avses anlagd allmän eller samfälld väg,

13. jaga på allmänt vatten.

Vidare är det utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd förbjudet att;

14. fånga eller samla in insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

15. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön.

Kartbilaga 3b Pdf, 261.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilaga 4 Pdf, 336.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilaga 5 Pdf, 250.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: 3690 hektar

Kommun: Kävlinge och Landskrona

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid fågeltornet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.857222, E 12.888306

Hitta mig

Skärfläcka.

Illustration: Katarina Månsson


Skärfläckan är en elegant, långbent vadare som kan ses under våren på strandängarna i området. Den omisskännliga uppåtböjda näbben sveps fram och tillbaks längs vattenytan i jakt på små kräftdjur, fiskrom och andra smådjur.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss