Kvärlövs naturområde

Kvärlövs naturområde är ett kommunalt naturreservat som löper längs Saxåns östra sida. En stig tar dig genom reservatets öppna partier som sommartid stoltserar med gullviva, mandelblom och gulmåra. I området finns även ett rikt fågelliv.

Nybildad betesmark och våtmark

Kvärlövs naturområde utgörs av mark som tidigare varit helt uppodlad. I samband med att västkustbanan anlades bildades ett naturreservat mellan järnvägen och Saxån. Den tidigare åkermarken kom då att ersättas av våtmark och betesmark.

I en del av reservatets öppna partier finns en rik flora med växter som gullviva, blåklocka, mandelblom och gulmåra. Längs Saxån växer en bård av träd och buskar och här finner man ett rikt fågelliv.

Friluftsliv

Längs med Saxån går en stig på 2,5 km som leder dig genom reservatet. Naturen är omväxlande och den täta vegetationen längs ån ger behaglig skugga under sommarmånaderna. Om du inte vill gå samma väg tillbaka finns det en rundvandring, 6 km, som på grusvägar tar dig tillbaka till utgångspositionen. I området finns även bänkar och bord om du behöver en paus. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Reservatet kan nås norrifrån via en tunnel under Västkustbanan och söderifrån via Södra Kvärlövsvägen. Från tågstationen i Dösjebro, cirka 5 km söder om reservatet, kan man följa den gamla banvallen som numera är en gång- och cykelväg.

Kvärlöv’s nature area is a nature reserve in Landskrona municipality. The reserve is situated between the towns of Saxtorp and Kvärlöv and covers an area between the river Saxån and the railroad.

Almost all of the nature reserve was once covered by farmland. When the railroad was constructed the area between it and Saxån became a nature reserve. What was once farmland was replaced by pastures and wetlands.

In some of the open areas of the reserve you can come across flowers such as cowslip, bluebells, meadow saxifrage and lady’s bedstraw. Along the river grows a thin strip of forest where many of the common Swedish birds thrive.

Våtmark. Foto: Olle Nordell, Landskrona kommun

Våtmark. Foto: Olle Nordell, Landskrona kommun

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.

2. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

3. föra eller parkera motordrivet fordon annat än för områdets skötsel.

4. medföra okopplad hund.

5. rida, annat än på anvisade stigar.

6. ställa upp husvagnar, campingbil eller motsvarande.

7. elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 29 hektar

Kommun: Landskrona

Förvaltare: Landskrona kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Ingång (anvisad parkering saknas) Länk till annan webbplats.
N 55.836432, E 12.978171

Hitta mig

Gullviva.

Illustration: Katarina Månsson


Gullvivan blommar redan i maj, kort efter vitsippan. Den förknippas med sommaräng, men i takt med att betesmarker och ängar växer igen minskar den i antal. Gullvivan är numera fridlyst. Förr användes blommorna till att färga brännvin och snus. Gullvivan har både kallats Sankt Pers nycklar och Jungfru Marie nycklar i äldre tider, namn som numera bärs av några av våra vilda orkidéer.

Mer information

Landskrona kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folder Kvärlövs naturområde  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Saxån-Braåns vattenråds webbplats

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Miljöförvaltningen Landskrona stad

E-post miljo@landskrona.se

Telefon 0418-47 06 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss