Kvärlövs naturområde

Foto: Olle Nordell

Kvärlövs naturområde är sedan 2003 ett kommunalt naturreservat i Landskrona kommun. Reservatet ligger mellan Saxtorp och Kvärlöv och löper längs med Saxåns östra sida.

Kvärlövs naturområde utgörs av mark som tidigare varit helt uppodlad. I samband med att västkustbanan anlades bildades ett naturreservat mellan järnvägen och Saxån. Den tidigare åkermarken kom då att ersättas av våtmark och betesmark.

I en del av reservatets öppna partier finns en rik flora med växter som gullviva, blåklocka, mandelblom och gulmåra. Längs Saxån växer en bård av träd och buskar och här finner man ett rikt fågelliv.

Kvärlöv’s nature area is a nature reserve in Landskrona municipality. The reserve is situated between the towns of Saxtorp and Kvärlöv and covers an area between the river Saxån and the railroad.

Almost all of the nature reserve was once covered by farmland. When the railroad was constructed the area between it and Saxån became a nature reserve. What was once farmland was replaced by pastures and wetlands.

In some of the open areas of the reserve you can come across flowers such as cowslip, bluebells, meadow saxifrage and lady’s bedstraw. Along the river grows a thin strip of forest where many of the common Swedish birds thrive.

Foto: Olle Nordell

Kontakt

Miljöförvaltningen Landskrona stad

E-post miljo@landskrona.se

Telefon 0418-47 06 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.

2. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

3. föra eller parkera motordrivet fordon annat än för områdets skötsel.

4. medföra okopplad hund.

5. rida, annat än på anvisade stigar.

6. ställa upp husvagnar, campingbil eller motsvarande.

7. elda.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 29 hektar

Kommun: Landskrona

Förvaltare: Landskrona kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Mandelblom trivs på torra backar och på andra platser med tunna jordtäcken. Den blommar i maj-juni och har fått sitt namn från blommans diskreta mandeldoft.
Foto: Björn Olsson

Mer information

Landskrona kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.