Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Exercisfältet

Blommande ljung. Foto: Olle Nordell, Landskrona kommun

Blommande ljung. Foto: Olle Nordell, Landskrona kommun

Från bom bom till mandelblom. Tidigare Exercisfältet ett militärt övningsfält men nu ett viktigt rekreationsområde i Landskrona. Du kan följa gångstigarna eller bara ströva fritt bland vidkroniga ekar och en rik flora av blommor och gräs. Exercisfältet är ett kommunalt naturreservat mitt i Landskrona och utgör den sista resten av stadens norra fälad. Strax väster om reservatet går Skåneleden.

Gammalt militärområde

Exercisfältet har en brokig historia. Området har använts som bland annat flygfält, golfbana, motocrossbana och som militärt övningsfält – det sistnämnda har gett upphov till reservatets namn. Idag betas och slåttras Exercisfältet för att behålla områdets utmarkskaraktär.

Unga, vidkroniga ekar

På Exercisfältet växer vidkroniga ekar som har fått utvecklas utan konkurrens om sol eller utrymme. Ekarna är omkring 60 år gamla och ett relativt ungt inslag i området som länge nyttjades som fäladsmark.

Blomsterrika ängar

De öppna och torra delarna av reservatet har behållit sin karaktär av torräng och hyser en rik flora av blommor och gräs. Här växer bland annat blåklocka, blåmunkar, mandelblom och ljung.

Många fjärilar, bland annat olika guldvingar och blåvingar, trivs i de blomsterrika markerna. I fuktigare delar av reservatet finner man bland annat starr, ängssyra och gåsört.

Friluftsliv

Ett tätortsnära naturreservat som utgör viktigt rekreationsområde i Landskrona. Du kan följa gångstigarna eller bara ströva fritt. Strax väster om reservatet går även Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 8). Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. föra eller parkera motordrivet fordon annat än för områdets skötsel
2. tälta eller ställa upp husvagn
3. rida
4. elda

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2005

Storlek: 18 hektar

Kommun: Landskrona

Förvaltare: Landskrona kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Busshållplats (anvisad parkering saknas) Länk till annan webbplats.
N 55.881260, E 12.816040

Hitta mig

Blåmunkar.

Illustration: Katarina Månsson


Blåmunkar, eller monke är lätta att känna igen på sin blå lilla boll av små blommor som sitter i toppen på en kal stjälk. Du hittar den i de torra backana och betesmarkerna. Bin uppskattar dess nektar och pollen.

Kontakt

Miljöförvaltningen Landskrona stad

E-post miljo@landskrona.se

Telefon 0418-47 06 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss