Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Exercisfältet

Foto: Olle Nordell

Exercisfältet är ett kommunalt naturreservat mitt i Landskrona och utgör den sista resten av stadens norra fälad.

Gammalt militärområde

Exercisfältet har en brokig historia. Området har använts som bland annat flygfält, golfbana, motocrossbana och som militärt övningsfält – det sistnämnda har gett upphov till reservatets namn. Idag betas och slåttras Exercisfältet för att behålla områdets utmarkskaraktär.

Unga, vidkroniga ekar

På Exercisfältet växer vidkroniga ekar som har fått utvecklas utan konkurrens om sol eller utrymme. Ekarna är omkring 60 år gamla och ett relativt ungt inslag i området som länge nyttjades som fäladsmark.

Blomsterrika ängar

De öppna och torra delarna av reservatet har behållit sin karaktär av torräng och hyser en rik flora av blommor och gräs. Här växer bland annat blåklocka, blåmunkar, mandelblom och ljung.

Många fjärilar, bland annat olika guldvingar och blåvingar, trivs i de blomsterrika markerna. I fuktigare delar av reservatet finner man bland annat starr, ängssyra och gåsört.

Friluftsliv

Ett tätortsnära naturreservat som utgör viktigt rekreationsområde i Landskrona. Du kan följa gångstigarna eller bara ströva fritt. Strax väster om reservatet går även Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 8).

Kontakt

Miljöförvaltningen Landskrona stad

E-post miljo@landskrona.se

Telefon 0418-47 06 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. föra eller parkera motordrivet fordon annat än för områdets skötsel
2. tälta eller ställa upp husvagn
3. rida
4. elda

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2005

Storlek: 18 hektar

Kommun: Landskrona

Förvaltare: Landskrona kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig

Blåmunkar.

Illustration: Katarina Månsson


Blåmunkar, eller monke är lätta att känna igen på sin blå lilla boll av små blommor som sitter i toppen på en kal stjälk. Du hittar den i de torra backana och betesmarkerna. Bin uppskattar dess nektar och pollen.