Tosteberga ängar

Tosteberga ängar är ett kustreservat nära gränsen till Blekinge. Här möts du av Skånes enda skärgård och ett flackt och stenigt landskap. Över strandängarna löper flera vällagda stengärdesgårdar från 1700- och 1800-talen. På våren skiftar betesmarkerna i gult och lila av gullvivor och backsippor. Under vår och sommar spritter det i buskarna av häckande småfåglar. Med lite tutr kan du även se den mäktiga havsörnen.

Uråldrigt jordbrukslandskap

På Tosteberga ängar breder ett urgammalt jordbrukslandskap ut sig. Här har våra förfäder haft sin boskap på bete i många hundra år. Det kortbetade gräset i kombination med naturens variation av våta sänkor, torra höjder och den kalkrika marken gör ängarna till ett eldorado för botaniker. Där det är fuktigt blommar majviva och ängsnycklar i olika nyanser av rosa och på kalktorrängen växer karaktärsarterna brudbröd, solvända och den ovanliga fältnockan.

Fågelrika strandängar

Det är inte bara betesmarkens växter som är beroende av att korna håller gräset kort. Vadarfåglar, som rödbena, strandskata och tofsvipa, drar också nytta av strandängarnas låga gräs, där de kan leta mat.

Fornlämningar

Över strandängarna, i riktning mot vattnet, löper flera vällagda stengärdesgårdar från 1700- och 1800-talet. I röjningsrösen, där man har slängt upp sten för att kunna bruka marken, har slån, hagtorn och rosor växt upp. I skydd av dessa taggiga snår har sedan andra buskar som olvon, skogskornell och hassel kunnat gro. Här, bland stenarna och i de täta buskagen har stenskvätta, näktergal och andra småfåglar sina väl gömda bon.

Friluftsliv

Från parkeringen utgår två markerade leder. För att gå lederna behöver du först gå över en stätta. Den röda leden, ca 2,5 km, tar dig runt i större delen av reservatet. Den blå leden, ca 1,2 km, går en slinga runt den mittersta delen. Vid parkeringen finns en rastplats med bord, bänkar och eldstad. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. Toalett saknas av resursskäl.

People and nature have combined their efforts to shape the varied and rich landscape here at Tosteberga Ängar. During spring the pastures shimmer in yellow and purple from the cowslips and pasqueflowers. Here and there, the early purple orchid push up their dark purple flower spikes. In the spring and summer, the bushes teem with small birds eager to breed, and here, in the only archipelago in Skåne, you can see the impressive white tailed eagle.

At Tosteberga Ängar an ancient agricultural landscape spreads out before you. Our forefathers have grazed their animals here for hundreds of years. The well grazed pasture in combination with the natural variation of wet hollows, dry hummocks and the chalk rich soils make these meadows an eldorado for botanists. Where it is wetter, bird’s eye primrose and early marsh orchids flower in various nuances of pink, and on the dry chalky meadows characteristic species such as dropwort, common rock rose and the unusual field fleawort grow.

It is not only the plants in the pastures that are dependent on the cows keeping the grass short. Wading birds, such as redshank, oyster catcher and lapwing also benefit from the short grass in the coastal meadows, where they can stroll around and look for food.

Running down towards the water, across the coastal meadows, there are several well-built stone walls. Blackthorn, hawthorn and rose have grown up on the clearance cairns, where people have piled up the stones in order to be able to work the soil. In the shelter of this thorny scrub, other bushes such as guelder rose, dogwood and hazel have become established. Here, among the stones and the dense scrub, wheatear, thrush nightingale and other small birds make their well-hidden nests.

Stenig strand. Foto: Mats Sjöberg

Stenig strand. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

Karta med beträdnadsförbud  Pdf, 803.8 kB, öppnas i nytt fönster.- fågelskyddsområden med rödstreckad linje

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar så gäller följande:

- Det är förbjudet att å området plocka blommor, uppgräva växter med roten, taga sten, grus, sand eller jord eller avstjälpa avskräde.

Rustningsskäret och Åldermansskäret ingår även i fågelskyddsområdet Ängholmarna, med beträdnadsförbud 1 mars till 30 juni.

Karta med beträdnadsförbud  Pdf, 803.8 kB, öppnas i nytt fönster.- fågelskyddsområden med rödstreckad linje

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1963

Storlek: 105 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.015639, E 14.455389

Hitta mig

Rödbena.

Illustration: Katarina Månsson


Rödbenan känns igen på sina röda ben och röda näbb. Den häckar på strandängarna och betesmarkerna nära vattnet. Det latinska släktnamnet Tringa betyder just ”levande vid stranden”. Den lägger sina 4 gulbruna, brunfläckiga ägg i april. Båda föräldrarna ruvar och efter ca 23 dagar kläcks äggen. Ungarna är flygfärdiga efter en månad.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta beträdnadsförbud  Pdf, 803.8 kB, öppnas i nytt fönster.- fågelskyddsområden med rödstreckad linje

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss