Tosteberga ängar

Människa och natur har med gemensamma krafter format det omväxlande och rika landskapet på Tosteberga ängar. På våren skiftar betesmarken i gult och lila av gullvivor och backsippor. Här och var sticker Sankte Pers nycklar upp sina mörkrosa blomspiror. Under vår och sommar spritter det i buskarna av småfåglarnas häckningsiver och här, i Skånes enda skärgård, kan du få se den mäktiga havsörnen.

Uråldrigt jordbrukslandskap

På Tosteberga ängar breder ett urgammalt jordbrukslandskap ut sig. Här har våra förfäder haft sin boskap på bete i många hundra år. Det kortbetade gräset i kombination med naturens variation av våta sänkor, torra höjder och den kalkrika marken gör ängarna till ett eldorado för botaniker. Där det är fuktigt blommar majviva och ängsnycklar i olika nyanser av rosa och på kalktorrängen växer karaktärsarterna brudbröd, solvända och den ovanliga fältnockan.

Fågelrika strandängar

Det är inte bara betesmarkens växter som är beroende av att korna håller gräset kort. Vadarfåglar, som rödbena, strandskata och tofsvipa, drar också nytta av strandängarnas låga gräs, där de kan leta mat.

Fornlämningar

Över strandängarna, i riktning mot vattnet, löper flera vällagda stengärdesgårdar från 1700- och 1800-talet. I röjningsrösen, där man har slängt upp sten för att kunna bruka marken, har slån, hagtorn och rosor växt upp. I skydd av dessa taggiga snår har sedan andra buskar som olvon, skogskornell och hassel kunnat gro. Här, bland stenarna och i de täta buskagen har stenskvätta, näktergal och andra småfåglar sina väl gömda bon.

People and nature have combined their efforts to shape the varied and rich landscape here at Tosteberga Ängar. During spring the pastures shimmer in yellow and purple from the cowslips and pasqueflowers. Here and there, the early purple orchid push up their dark purple flower spikes. In the spring and summer, the bushes teem with small birds eager to breed, and here, in the only archipelago in Skåne, you can see the impressive white tailed eagle.

At Tosteberga Ängar an ancient agricultural landscape spreads out before you. Our forefathers have grazed their animals here for hundreds of years. The well grazed pasture in combination with the natural variation of wet hollows, dry hummocks and the chalk rich soils make these meadows an eldorado for botanists. Where it is wetter, bird’s eye primrose and early marsh orchids flower in various nuances of pink, and on the dry chalky meadows characteristic species such as dropwort, common rock rose and the unusual field fleawort grow.

It is not only the plants in the pastures that are dependent on the cows keeping the grass short. Wading birds, such as redshank, oyster catcher and lapwing also benefit from the short grass in the coastal meadows, where they can stroll around and look for food.

Running down towards the water, across the coastal meadows, there are several well-built stone walls. Blackthorn, hawthorn and rose have grown up on the clearance cairns, where people have piled up the stones in order to be able to work the soil. In the shelter of this thorny scrub, other bushes such as guelder rose, dogwood and hazel have become established. Here, among the stones and the dense scrub, wheatear, thrush nightingale and other small birds make their well-hidden nests.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Marit Hedlund
naturvårdsförvaltare

E-post marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 21


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

Karta med beträdnadsförbud  Pdf, 803.8 kB, öppnas i nytt fönster.- fågelskyddsområden med rödstreckad linje

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar så gäller följande:

- Det är förbjudet att å området plocka blommor, uppgräva växter med roten, taga sten, grus, sand eller jord eller avstjälpa avskräde.

Rustningsskäret och Åldermansskäret ingår även i fågelskyddsområdet Ängholmarna, med beträdnadsförbud 1 mars till 30 juni.

Karta med beträdnadsförbud  Pdf, 803.8 kB, öppnas i nytt fönster.- fågelskyddsområden med rödstreckad linje

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1963

Storlek: 105 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
56.015639, 14.455389

Hitta mig


Rödbenan känns igen på sina röda ben och röda näbb. Den häckar på strandängarna och betesmarkerna nära vattnet. Det latinska släktnamnet Tringa betyder just ”levande vid stranden”. Den lägger sina 4 gulbruna, brunfläckiga ägg i april. Båda föräldrarna ruvar och efter ca 23 dagar kläcks äggen. Ungarna är flygfärdiga efter en månad.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta beträdnadsförbud  Pdf, 181.4 kB, öppnas i nytt fönster.- fågelskyddsområden med rödstreckad linje

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.