Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Södra Ripa sandar

Södra Ripa sandar är en av de artrikaste sandmarkerna i östra Skåne. Solälskande gulblommande hedblomster, gulmåra och fetknopp lyser upp området sommartid, men här finns också rara jordstjärnor och kapuschongflyn. Flera av de unika arterna är beroende av varma miljöer och bar sand som bildas av betesdjurens tramp. Södra Ripa sandar ligger fem kilometer sydväst om Åhus på Kristianstadsslätten. Parkering och vandringsleder saknas i reservatet.

Betesmaker med solvarm sand

Södra Ripa sandar är ett drygt 70 hektar stort område med magra och solöppna sandmarker som betas. Här och där finns fläckar med bar sand som skapats av betesdjurens tramp. Och på sina ställen innehåller jorden kalk. Tillsammans skapas en attraktiv miljö för många ovanliga blommor, men också fjärilar, vildbin och svampar.

Omväxlande åker och träda förr i tiden

Innan konstgödningens intåg på 1900-talet kunde man bara odla den här typen av marker vissa år. Där emellan fick marken ligga i träda och vila för att inte helt utarmas på näring. Någon liten del odlades varje år med råg, bovete och potatis. Men allt som låg i träda utvecklade i stället en artrik hagmarksflora. Den blommande trädan kunde användas som betesmark år efter år. Odlingarna i reservatet upphörde i slutet av 1900-talet och består nu av artrika, betade trädor.

Vildbin bor i sanden

Sandblottorna som hela tiden har uppstått på grund av småskalig odling och djurtramp har varit avgörande för Södra Ripa sandars exklusiva artsammansättning. I den bara sanden hittar vildbin varma boplatser och blommorna en plats att gro på. Idag är den här typen av betade sandmarker ovanliga. Numera används mycket av marken runt Åhus till storskaligt åkerbruk, något som är möjligt tack vare konstgödningen.

Hedblomster färgar marken gul

Södra Ripa sandar är en av de mest skyddsvärda av Åhustraktens sandmarker. I reservatsområdet har totalt 44 sällsynta så kallade rödlistade arter hittats under 2000-talet. Av dessa är 21 insekter och 7 kärlväxter. Hedblomster är en karaktärsväxt i området. Andra rara blommor är sandnejlika och sanddådra. En ovanlig svamp i reservatet är liten jordstjärna. Och exempel på insekter är ribbdyngbaggen och fjärilen med det speciella namnet silverfläckat kapuschongfly. På stängselstolparna lever den ovanliga laven grå ladlav. Både grå ladlav och silverfläckat kapuschongfly är akut hotade och finns nästan bara i Åhustrakten.

Friluftsliv

Reservatet ligger strax väster om Ripa och 5 km sydväst om Åhus. De öppna blomrika markerna i Södra Ripa sandar betas stora delar av året. Sommarlovet är rätt tid om du vill se de gulblommande fälten med bland annat hedblomster. Parkering saknas, liksom vandringsled och stängselgenomgångar. Det går bra att ströva fritt, men tänk på att hålla hund åtskild från betesdjuren. Tack för att du tar med ditt skräp hem.

Södra Ripa sandar. Foto: Magnus Berglund

Södra Ripa sandar. Foto: Magnus Berglund

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad 1 mars – 30 november
 • ställa upp husvagn/husbil
 • elda, annat än med friluftskök
 • störa betsdjur och fåglar
 • gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stängselstolpar, stenmurar, eller andra naturföremål eller kulturlämningar,
 2. gräva upp växter,
 3. samla in mossor, lavar eller svampar,
 4. medvetet störa betesdjur och fåglar,
 5. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel under perioden 1 mars – 30 november,
 6. elda, annat än med friluftskök
 7. ställa upp husvagn, husbil eller liknande,
 8. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för naturreservatet främmande föremål,
 9. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande,
 10. plantera eller så in växter eller sätta ut djur.

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
 11. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: 73 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit via Google maps eller koordinater (WGS84).

Reservatsingång i utkanten av Ripa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (parkering saknas)
N 55.911167, E 14.226333

Hitta mig

Hedblomster

Illustration: Katarina Månsson


Hedblomster är en ovanlig växt som bara finns i södra Sverige, främst i Skåne. De små, gula blommorna sitter i klasar och stjälken är gråluden. Hedblomster är fridlyst, så du får varken plocka blommor eller samla frön. Du ser den blomma i juli och augusti i torra, kalkrika sandmarker, ofta nära kusten.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss