Skärsnäs

Skärsnäs naturreservat ligger ut med sjön Immeln och nås lätt med kanot. Skärsnäs är klätt med ädellövskog och strandnära grova tallar. I söder gränsar reservatet till ett ålderdomligt, småskaligt, odlingslandskap med ett flertal boningshus och uthuslängor. Längst i norr finns rester efter ett stenbrott som vittnar om en industriverksamhet grundad på den högkvalitativa diabasen. I området kan du både rasta och vandra.

Gamla lövträd

Strandskogen, liksom skogen ute på öarna, består till delar av åldriga, grovbarkiga, tallar och gamla, delvis rötskadade, bokar. Tallarna är viktiga boplatser för många vedlevande insekter och bokarnas rötade ved passar som boplats för många skalbaggsarter. Söderut ökar inslaget av ek och här finns några riktigt grova ekar och bokar.

Yngre bokskog med potential

Den ungefär 120 år gamla bokskogen är ursprungligen en produktionsskog där det saknas död ved. Den kommer att åldras, träden dö av och ersättas av nya. Med tiden blir bokskogen en viktig hemvist för en mångfald av djur- och växtarter.

Skärsnäs fågelliv

Fågellivet i Skärsnäs bjuder på småfåglar som trivs i bokskogen. Till sjön hör arter som fiskgjuse, storskrake och storlom liksom småvadare som drillsnäppa.

Friluftsliv

Området är lättströvat, Skåneleden löper i närheten och kanotister i Immeln-Raslången-Halen-systemet passerar längs stranden.

Foto: Mona Persson

Kontakt

Marit Hedlund
naturvårdsförvaltare

E-post marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 21


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • landstiga på Högön, N Getön, S Getön, Gerkön, mindre ö sydväst om Högön och stenskravel söder om S Getön, under tidsperioden 1 april till 15 juli
 • samla ved eller plocka pinnar
 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade områden
 • tälta utanför anvisade områden
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

1. landstiga på Högön, N Getön, S Getön, Gerkön, mindre ö sydväst om Högön och stenskravel söder om S Getön, under tidsperioden 1 april till 15 juli,

2. skada fast naturföremål eller ytbildning,

3. tälta eller elda utanför anvisade områden,

4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter eller vedlevande svampar,

5. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,

6. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

7. medföra ej kopplad hund eller annat Iösgående husdjur,

8. anbringa tavla skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning -informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

9. samla in ryggradslösa djur, tex skalbaggar eller mollusker.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 81 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i söderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.271583, E 14.356139

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.277444, E 14.350583

Hitta mig


Fiskgjusen lever uteslutande på fisk som den fångar vid vattenytan. Man kan se den stå stilla, ryttlande, i luften ovanför sjön för att sedan störtdyka ner i vattnet. Blir det napp stiger den med en fisk hängande i klorna.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Skåneledens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.