Skärsnäs

På med vandringskängorna! Skärsnäs är lättströvat och du når det också enkelt med kanot. Många känner sig kallade så bered dig på sällskap. Skärsnäs är klätt med ädellövskog och strandnära grova tallar. Fågellivet i bokskogen bjuder på småfåglar och till sjön hör arter som fiskgjuse, storskrake och storlom. Längst i norr finns rester efter ett stenbrott som vittnar om en industriverksamhet grundad på den högkvalitativa diabasen.

Undvik trängsel under helger


Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Parkeringen och angöringspunkter är ofta fulla under helger. Kanske cykla hit eller göra en långvandring genom området? Trängseln är störst vid entréer och rastplatserna intill.

Gamla lövträd

Strandskogen, liksom skogen ute på öarna, består till delar av åldriga, grovbarkiga, tallar och gamla, delvis rötskadade, bokar. Tallarna är viktiga boplatser för många vedlevande insekter och bokarnas rötade ved passar som boplats för många skalbaggsarter. Söderut ökar inslaget av ek och här finns några riktigt grova ekar och bokar.

Yngre bokskog med potential

Den ungefär 120 år gamla bokskogen är ursprungligen en produktionsskog där det saknas död ved. Den kommer att åldras, träden dö av och ersättas av nya. Med tiden blir bokskogen en viktig hemvist för en mångfald av djur- och växtarter.

Skärsnäs fågelliv

Fågellivet i Skärsnäs bjuder på småfåglar som trivs i bokskogen. Till sjön hör arter som fiskgjuse, storskrake och storlom liksom småvadare som drillsnäppa.

Friluftsliv

Området är lättströvat, Skåneleden löper i närheten och kanotister i Immeln-Raslången-Halen-systemet passerar längs stranden. Det finns möjlighet att grilla i de anvisade eldplatserna i reservatet. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem.

Strandkanten vid Immeln. Foto: Mona Persson

Strandkanten vid Immeln. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • landstiga på Högön, N Getön, S Getön, Gerkön, mindre ö sydväst om Högön och stenskravel söder om S Getön, under tidsperioden 1 april till 15 juli
 • samla ved eller plocka pinnar
 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade områden
 • tälta utanför anvisade områden

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att:

1. landstiga på Högön, N Getön, S Getön, Gerkön, mindre ö sydväst om Högön och stenskravel söder om S Getön, under tidsperioden 1 april till 15 juli,

2. skada fast naturföremål eller ytbildning,

3. tälta eller elda utanför anvisade områden,

4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter eller vedlevande svampar,

5. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,

6. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

7. medföra ej kopplad hund eller annat Iösgående husdjur,

8. anbringa tavla skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning -informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

9. samla in ryggradslösa djur, tex skalbaggar eller mollusker.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 81 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i söder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.271583, E 14.356139

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.277444, E 14.350583

Hitta mig

Fiskgjuse.

Illustration: Katarina Månsson


Fiskgjusen lever uteslutande på fisk som den fångar vid vattenytan. Man kan se den stå stilla, ryttlande, i luften ovanför sjön för att sedan störtdyka ner i vattnet. Blir det napp stiger den med en fisk hängande i klorna.

Mer information

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss