Heljestad

Ask och avenbok på en och samma gång? Javisst! I Heljestads naturreservat. Här har också de fuktiga och kalkhaltiga markerna gett upphov till en rik flora som består av bland annat gullpudra, myskmadra och orkidén Sankt Pers nycklar. Den stora mängden död ved bidrar till ett rikt insektsliv som i sin tur lockar till sig insektsätande fåglar. Den rödlistade mindre hackspetten och även spillkråka kan ses i trakten.

Lövskog med död ved

Utöver ask och avenbok växer även andra lövträd i reservatet. I den östra delen av reservatet finns bland annat ek, lind och fågelbär. I den norra delen finns ett flertal riktigt grova bokar vilket vittnar om att området en gång i tiden var betydligt öppnare. Andelen död ved är hög, vilket beror bland annat på askskottssjukan. Reservatet hyser även ett mindre område med ängsmark.

Flora och fauna

De fuktiga och kalkhaltiga markerna har gett upphov till en rik flora som består av bland annat gullpudra, myskmadra och orkidén Sankt Pers nycklar. På ängsmarken, som har hävdats under en mycket lång tid, växer det rikligt med smörbollar.

Den stora mängden död ved bidrar till ett rikt insektsliv som i sin tur lockar till sig insektsätande fåglar. I området häckar bland annat den rödlistade mindre hackspetten och även spillkråka kan ses i trakten.

Lövskog i dimma. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Lövskog i dimma. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • gräva upp växter
  • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
  • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i fysiskt koppel,

3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

Det är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

5. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar,

6. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Vidare är det förbjudet utan förvaltarens godkännande att:

7. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Föreskrifter uppdaterade 2018-08-01

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 24 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Sankt Pers nycklar.

Illustration: Katarina Månsson


Sankt Pers nycklar är en av våra vanligaste orkidéer. Den har oftast rosavioletta blommor, men kan ibland även vara vit. Alla svenska orkidéer är fridlysta.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Anders Hallengren
naturvårdsförvaltare

E-post anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 13 56


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt