Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gropahålet

Under sommaren lockas många badgäster till sandstranden vid Gropahålet. Vid den yttre parkeringen börjar en kortare vandringsstig. Den går genom reservatets tallskog över sanddynerna och ned till strand och vågskvalp. Tallskogen är luftig och tjocka mattor av lavar och mossor breder ut sig på marken. På sina ställen växer sandstarr och björkpyrola, men också gulblommande flockfibbla och blåklockor. Kanske får du se spillkråkan flyga förbi?

Skog som binder sanden

Den ursprungliga skogen längs kusten har förmodligen till största delen bestått av ek. På grund av en intensiv markanvändning avskogades kustområdet och sanden blottlades och började blåsa runt och bilda drivor. Under ett par hundra år hade man stora problem med sand som blåste ut över åkrarna innanför kusten. Ett komplicerat sanddynsystem med upp till 20 meter höga sanddyner uppstod i området. I början av 1800-talet utfördes tallplanteringar för att binda sanden och idag är i stort sett hela kustremsan åter bevuxen med skog, främst tall.

Mattor av mossor och lavar

Tallskogen i reservatet är relativt öppen och tjocka mattor av lavar och mossor breder ut sig på marken. Fältskiktet hyser arter som bland annat sandstarr, kruståtel, flockfibbla, blåklocka, ängskovall, grönpyrola, björkpyrola och ryl. I de västra delarna av reservatet samt närmast havet finns öppna, örtrikare partier med till exempel fältsippa, backtimjan, sandnejlika och hedblomster.

Fågelliv

I tallskogen förekommer spillkråka och skogsmesar som svartmes och tofsmes. I öppna, sandiga delar av reservatet kan man få syn på den hotade fältpiplärkan.

Friluftsliv

Under sommaren lockas många badgäster till sandstranden vid Gropahålets naturreservat. Den inre parkeringen ligger 200 meter från stranden som både har hundbad och naturbad. Här finns även toalett. Vid den yttre parkeringen börjar en 1 km lång vandringsstig som går genom reservatets tallskog, över sanddynerna och ned till strand och vågskvalp. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Gropahålet Nature Reserve is situated just north of where the river Helge å flows into the sea. Gropahålet is part of the 20 km long area that extends from Åhus to Juleboda and is characterized by sand dunes. Some of the dunes in the reserve are close to 20 meters high.

The largest part of the nature reserve is covered by pine forest with a thick carpet of lichens and mosses. The pines were planted during the 1800s to avoid the sand drift that had troubled the area since the original oak forest was felled some hundred years earlier. Closer to the shore, the sand dunes are still forming and shifting to this day.

Among the plant species in the area are dwarf everlast, umbellate wintergreen, small pasque flower and wild thyme. The pine forest houses typical forest dwelling birds, such as black woodpecker, coal tit and crested tit. In open, sandy areas you may encounter the rare and threatened tawny pipit.

Just outside the reserve is a sandy beach that is popular during the summer.

Sanddynslandskap i skogen. Foto: Maria Sandell

Sanddynslandskap i skogen. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad 1 mars - 20 augusti
 • elda annat än med friluftskök
 • ställa upp husvagn/husbil nattetid
 • rida och cykla utanför väg eller eventuell anvisad led

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten eller naturföremål,
 2. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00,
 3. elda annat än med friluftskök,
 4. cykla annat än på väg eller anvisad cykelled/område,
 5. rida annat än på väg eller särskilt anvisad ridled/område,
 6. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel under perioden 1 mars – 20 augusti,
 7. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats,
 8. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Bildat: 1976

Storlek: 32 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Östra (inre) parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.864500, E 14.236944

Västra (yttre) parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.868306, E 14.227917

Hitta mig

Sandnejlika.

Illustration: Nils Forshed


Sandnejlikan är en karaktärsart för den sydöstskånska sandstäppen. En miljö som kräver hög solinstrålning och att sand kontinuerligt blottläggs. Gärna genom bete och tramp. Sandnejlikan är en låg och tätt tuvad växt med stora vita blommor med fransade kronblad. Blommorna är väldoftande, särskilt nattetid. Blomningstiden är juni till september.

Mer information

Vattenrikets information om Gropahålet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss