Gropahålet

Alldeles norr om Helgeåns mynning i Hanöbukten ligger naturreservatet Gropahålet. Reservatet är den del av det vidsträckta kustdynlandskap som breder ut sig drygt 2 mil, från Åhus i norr till Juleboda i söder. Reservatet täcks till största delen av tallbevuxna sanddyner på upp till 16 meter, men längs Hanöbuktens flacka strandlinje pågår dynbildning fortfarande.

Skog som binder sanden

Den ursprungliga skogen längs kusten har förmodligen till största delen bestått av ek. På grund av en intensiv markanvändning avskogades kustområdet och sanden blottlades och började blåsa runt och bilda drivor. Under ett par hundra år hade man stora problem med sand som blåste ut över åkrarna innanför kusten. Ett komplicerat sanddynsystem med upp till 20 meter höga sanddyner uppstod i området. I början av 1800-talet utfördes tallplanteringar för att binda sanden och idag är i stort sett hela kustremsan åter bevuxen med skog, främst tall.

Mattor av mossor och lavar

Tallskogen i reservatet är relativt öppen och tjocka mattor av lavar och mossor breder ut sig på marken. Fältskiktet hyser arter som bland annat sandstarr, kruståtel, flockfibbla, blåklocka, ängskovall, grönpyrola, björkpyrola och ryl. I de västra delarna av reservatet samt närmast havet finns öppna, örtrikare partier med till exempel fältsippa, backtimjan, sandnejlika och hedblomster.

Fågelliv

I tallskogen förekommer spillkråka och skogsmesar som svartmes och tofsmes. I öppna, sandiga delar av reservatet kan man få syn på den hotade fältpiplärkan.

Populär badstrand

Under sommaren lockas många badgäster till sandstranden vid reservatet.

Gropahålet Nature Reserve is situated just north of where the river Helge å flows into the sea. Gropahålet is part of the 20 km long area that extends from Åhus to Juleboda and is characterized by sand dunes. Some of the dunes in the reserve are close to 20 meters high.

The largest part of the nature reserve is covered by pine forest with a thick carpet of lichens and mosses. The pines were planted during the 1800s to avoid the sand drift that had troubled the area since the original oak forest was felled some hundred years earlier. Closer to the shore, the sand dunes are still forming and shifting to this day.

Among the plant species in the area are dwarf everlast, umbellate wintergreen, small pasque flower and wild thyme. The pine forest houses typical forest dwelling birds, such as black woodpecker, coal tit and crested tit. In open, sandy areas you may encounter the rare and threatened tawny pipit.

Just outside the reserve is a sandy beach that is popular during the summer.

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida
  • plocka eller gräva upp blommor

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

att gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

att störa djurlivet genom tex närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller genom att klättra i boträd,

att medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

att göra upp eld,

att framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg eller parkeringsplats,

att cykla annat än på härför anvisad väg,

att tälta eller uppställa husvagn,

att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt tex genom att plocka eller gräva upp blommor, mossor eller lavar,

att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

att på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument ed samt

att rida.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Bildat: 1976

Storlek: 32 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.864500, E 14.236944

Hitta mig

Spillkråka. Katarina Månsson


Spillkråkan är lika stor som en kråka och är Europas överlägset största hackspett. Den trivs i gamla skogar med mycket död ved. Varje år hackar den ut ett nytt bohål. De övergivna bohålorna blir ofta bon åt andra djur, som kattuggla och skogsduva. Spillkråkan kan knappast förväxlas med någon annan art. Den mycket starka sången som låter kly-kly-kly och trumningarna som påminner om kulsprutesalvor kan höras på långt avstånd.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Vattenrikets information om Gropahåletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.