Fredriksdalsviken

Genom buskröjning och återupptaget kreatursbete har delar av strandängarna i Fredriksdalsvikens naturreservat restaurerats. Här häckar tofsvipa, rödbena, storspov och gulärla. Området ingår i våtmarksområdet längs Helgeåns nedre delar och här växer också den i Skåne ovanliga strandviolen.

Rikt fågelliv

Genom buskröjning och återupptaget kreatursbete har delar av strandängarna restaurerats och värdet som häcknings- och rastlokal har ökat. På ängarna häckar tofsvipa, rödbena, storspov och gulärla. Under våren och vintern rastar ofta många änder och gäss. Periodvis ses många sångsvanar. I bladvass- och buskområdena i vikens nordvästra delar har grågåsen och bruna kärrhöken sina boplatser. Gräshoppsångare, rosenfink och pungmes är här regelbundet förekommande. Under vinterhalvåret patrullerar havsörnar dagligen över området.

Vattenståndet varierar kraftigt

Karakteristiskt för våtmarksområdet är de stora vattenståndsvariationerna under året. I samband med kraftiga höstregn och under snösmältningen på våren stiger vattenståndet och de flacka ängsmarkerna översvämmas. Vattenståndet varierar regelbundet mellan havsytenivå sommartid och upp till 1,5 meter över havets nivå under vinterhalvåret.

Växtlighet

Vegetationen i vikens öppna delar är typisk för en näringsrik slättsjö. I vattnet växer vit och gul näckros. I den breda strandzonen växer mest bladvass och säv. De kreatursbetade delarna domineras av olika gräs- och starrarter. Här växer också den i Skåne ovanliga strandviolen, som i området har en av sina huvudförekomster i landskapet. Där inte betesdjuren håller tillbaka växtligheten domineras stränderna av högörtsvegetation och videbuskage.

Strandäng i Fredriksdalsviken. Foto: Carina Zätterström

Strandäng i Fredriksdalsviken. Foto: Carina Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

- göra upp eld eller använda utegrill

- medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

- framföra motordrivet fordon innefattande moped

- parkera annat än på parkeringsplats vid väg 118

- förtöja eller dra upp båtar eller andra farkoster

- störa djurlivet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 1991

Storlek: 92 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta mig

Strandviol

Illustration: Martin Holmer


Strandviolen blommar i juni-juli med ganska stora, vita eller ljusblå blommor. Bladen är långsmala. Den växer på stränderna och i de betade ängarna. Arten har minskat på senare år som en följd av färre betesdjur och igenväxning. Den sågs första gången i Skåne 1817.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss