Ekenabben och Kvarnnäs

Ekenabben är en lövskogsklädd udde som skjuter ut i Hammarsjön i Kristianstads utkant. Genom skogen går en tillgänglighetsanpassad naturstig som gör det möjligt att uppleva skogens fåglar, blomprakt, märkliga svampar och insektsmyller. Hammarsjöns rika fågelliv kan beskådas från fågeltornet längst ut på udden. Från bryggan kan du som har fiskekort prova fiskelyckan i detta kommunala naturreservat.

Udde med ekar och gammal danspaviljong

De månghundraåriga ekarna som växer här på udden har gett namn åt platsen. Bland äldre Kristianstadsbor förknippas Ekenabben kanske ändå mest med dans och nöje. På 1920-talet uppfördes här en stor danspaviljong som gästats av storheter som Karl-Gerhard, Sarah Leander och Edvard Persson. Danspaviljongen revs på 1960-talet.

Hammarsjöns rika fågelliv

På sommaren kan du höra beckasiner spela i den öppna maden och i sjökanten kanske du ser den bruna kärrhöken jaga. Med lite tur kan du även höra rördrom, vattenrall och småfläckig sumphöna en stilla sommarkväll.

Sumpskog och svampar

Följer du naturstigen kommer du in i hjärtat av Ekenabbens spännande sumpskog. I de torrare delarna finns en prunkande vårflora med vitsippor, ormbär och orkidén tvåblad. Kanske skymtar du någon av de många vinbergssnäckorna. Längs med den spångade leden finns en plattform, mitt i sumpskogen, som bjuder på en fin vy. Skogen är rik på svampar, hela 70 olika arter har hittats. Trädsvampar som tickor är lätta att se. Men här finns också svampar med spännande namn som vårtkrös, purpurskinn och dallergröppa.

Archimedes skruv

Vid pumpstationen, strax innan infarten till Ekenabben, ligger Archimedes skruv. Skruven har en egen utställning och användes vid torrläggningen av Nosabyviken. Vid ingreppet uppstod Sveriges lägsta punkt som ligger 2,32 meter under havsnivån. Även den är en besöksplats i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Lägsta Punkten ligger strax öster om infarten från E22 mot Kristianstads centrum och sjukhuset.

Friluftsliv

Strax intill Ekenabbens parkering finns fikabord, skärmtak och grillplats. Härifrån har du en fin utsikt över Hammarsjön. Här startar även Naturstigen. Det är en 800 meter lång och tillgänglighetsanpassad slinga som leder genom skogen. Vissa delar består av grusad väg och vissa delar av en bred ekspång. Bänkar finns utplacerade på några ställen. Längst ut på Ekenabben finns ett fågeltorn med utsikt över Hammarsjön. Tornet är uppskattat bland fågelskådare, men går inte att nå med rullstol. Det finns en tillgänglighetsanpassad fiskebrygga ut i Hammarsjön. Köp fiskekort på naturum Vattenriket. Under högsäsong finns toalett och vatten vid parkeringen. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Utsikt över Hammarsjön. Foto: Josefin Persson

Utsikt över Hammarsjön. Foto: Josefin Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. under hela året beträda eller vistas inom de delar av reservatets land- och vattenområden kring Kvinneholme som markerats med ”beträdnadsförbud” på karta, Bilaga 4 Pdf, 340.6 kB..

2. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel under perioden 1 mars – 20 augusti,

3. gräva upp växter, eller plocka växter som är fridlysta eller rödlistade

4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

5. insamla, bortföra eller elda död ved,

6. tälta, annat än på anvisad tältplats,

7. elda annat än med friluftskök, eller i av förvaltaren iordningställda eldstäder,

8. framföra motorfordon, cykla eller rida annat än på väg som leder till utpekad parkeringsplats, markerat som vägområde enligt karta, Bilaga 5 Pdf, 292.5 kB.,

9. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,

10. uppföra någon form av anläggning,

11. starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg exempelvis drönare på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå,

Vidare är det förbjudet att utan skriftligt tillstånd från naturvårdsförvaltaren på Kristianstads kommun:

12. placera ut främmande föremål, tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning annat än enstaka dagar,

13. anordna tävling, större friluftsaktiviteter, lägerverksamhet eller liknande former av organiserat friluftsliv,

14. uppföra jakttorn

15. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

16. samla in mossor, lavar eller vedsvampar med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: 127 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Kristianstads kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.012694, E 14.190417

Hitta mig

Mindre hackspett.

Illustration: Katarina Månsson


Den mindre hackspetten är en av Europas minsta hackspettar. Under våren kan man höra den trumma, det gör den för att hävda sitt revir. Den mindre hackspetten knackar snabbt och ihållande i trumvirvlar som består av 10 till 30 slag.

Kontakt

Pyret Ovesson
naturvårdsförvaltare

E-post pyret.ovesson@kristianstad.se

Telefon 044-13 28 39

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss