Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Degeberga backar

Degeberga backar är en festival av sällsynta växter och djur. Dessa mjukt böljande kullar tillhör de varmaste miljöerna i landet. Här trivs bland annat ovanliga arter som tofsäxing och sandnejlika. Den skygga sandödlans hanar blir smaragdgröna på våren och vid Forsakarsbäcken syns den lika färgstarka kungsfiskaren. Söndre klack bjuder på fin utsikt i detta kommunala naturreservat.

Blomsterrika sandmiljöer

De varma och sandiga kullarna med blottad sand och sparsmakad vegetation tillhör de varmaste miljöerna i landet och endast de allra tåligaste växterna klarar av att växa här. På Degeberga backar trivs bland annat ovanliga arter som tofsäxing, liten sandlilja och sandnejlika. På backarna växer även den fridlysta backsippan.

Sandödla och kungsfiskare

De öppna, varma sandmarkerna utgör även hemvist för den skygga sandödlan, vars hanar under våren blir praktfullt smaragdgröna. I Forsakarsbäcken som rinner genom reservatet syns den lika färgglada kungsfiskaren regelbundet. De lättgrävda jordarna hyser även en rad sällsynta skalbaggar, som den spektakulära månhornsbaggen.

Friluftsliv

Degeberga backar ligger i anslutning till samhället Degeberga med kollektivtrafik. Två vandringsleder utgår från samhället i den norra delen av reservatet. Den blå leden är 1,5 km. Den röda leden är 2,2 km och utgår även från parkeringen i söder. De speciella kullarna i området bjuder på fina utsikter. Mest känd är kanske Söndre klack i den södra delen av området.

Sandblotta i Degeberga backar. Foto: Björn Olsson

Sandblotta i Degeberga backar. Foto: Björn Olsson

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Degeberga backar

Vi vandrar genom betesmark, över kullar och i lövskog totalt 12 km, varav en 5 km lång slinga som är särskilt kuperad! Två fikapauser, vattenpauser och fotostopp.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • plocka eller gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borttaga, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar

2. plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor eller lavar

3. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar

4. inplantera för området främmande växt- eller djurarter

5. utan kommunens tillstånd fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt störa djurlivet

6. under hela året medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur

7. göra upp eld, med undantag för det traditionella majbålet vars
förhållningsregler definieras i skötselplanen

8. framföra cykel, motorfordon eller motordrivet fordon förutom i samband med majbål, reservatsskötsel och transport av betesdjur

9. rida

10. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

11. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning. Förvaltaren får dock lämna tillstånd till detta i samband med tipstävling eller liknande

12. anordna tävling, övning eller lägerverksamhet

13. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, CD-spelare, musikinstrument eller dylikt

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 31 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Kristianstads kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Norra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.837500, E 14.088583

Södra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.831833, E 14.085194

Hitta mig

Sandödla.

Illustration: Katarina Månsson


På Degeberga backars sandiga sluttningar har man chansen att få se sandödlor. Under vår- och försommar anlägger hanarna en mycket iögonfallande smaragdgrön parningsdräkt.

Kontakt

Pyret Ovesson
naturvårdsförvaltare

E-post pyret.ovesson@kristianstad.se

Telefon 044-13 28 39

Kontakt