Björkerödsbäcken

För den som inte backar för obanade stigar så bjuder reservatet Björkerödsbäcken på många fina upplevelser. En lövskog med avenbok, lönn, ek och bok som är öppen och framkomlig. Den släpper också in mycket ljus vilket belönar vandraren med en artrik miljö. Själva bäcken har ett naturligt och långsamt förlopp och är rik på öring.

Skog med många fornlämningar

Ända sedan bronsåldern har marken i Björkeröd utnyttjats av människor. De många röjningsrösena och stengärdsgårdarna minner om gammal åkermark. Sedan hundra år tillbaka har träden börjat ta överhand. Lövskogen lämnas numera i fred och reservatet ska utvecklas till naturskog med ädellövträd.

Lövskogen

Lövskogen består mest av bok, avenbok, lönn och ek med undervegetation av bland annat hassel och hagtorn. I de fuktiga partierna växer björk, al och ask. Överallt finner man spår efter vildsvinens bökande, till god nytta för bokföryngringen. Lövskogen släpper in mycket ljus före lövsprickningen så markfloran är artrik.

Björkerödsbäcken

I reservatet har Björkerödsbäcken kvar sitt naturliga, lugna, lopp. Under våren svämmar den över och det bildas svämområden på flera ställen, även kring biflödena. På sommaren kan bäcken torka ut men den behåller vatten i djuphålor där fisk och andra vattenlevande djur kan överleva. I bäcken finns ett gott bestånd av öring.

Friluftsliv

Bilvägen passerar igenom reservatet, liksom en stig i den sydligaste delen av området. Det finns en liten parkering, men friluftslivsanordningar i stort saknas. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

In Björkerödsbäcken Nature Reserve you walk on untrodden paths. In the reserve, there is mature beech woodland which is open and easily accessible. The ground around the streams is damp with dense vegetation.

From farmland to old growth woodland

The land in Björkeröd has been used by man since as far back as the Bronze Age. The many clearance cairns and stone walls remind us of historic cultivation. Trees began to take over some hundred years ago. The woodland is now left in peace and the reserve will be left to develop into old growth woodland with broadleaved trees.

Trees and flowers

The broadleaved woodland mainly contains beech, hornbeam, norway maple and oak with a bush layer including hazel and hawthorn. Birch, alder and ash grown in the wetter patches. Everywhere you can see where the wild boar have been rooting around, which favours beech regeneration. The woodland lets in lots of light before the leaves come out, so the ground flora is very species rich.

Spring floods and summer droughts

Within the Nature Reserve, the Björkerödsbäcken stream still runs its natural, unhurried course. During the spring, the water rises and creates flooded areas in several places, including around the tributaries. In the summer, the stream can dry out, but retains water in deep hollows where the fish and other aquatic animals can survive. There is a healthy population of brown trout in the stream.

Fallna träd över Björkerödsbäcken. Foto: Johan Johnmark

Fallna träd över Björkerödsbäcken. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • använda engångsgrill
  • bryta kvistar
  • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

2. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

3. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål

4. använda engångsgrill

5. elda

6. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

7. samla in mossor, lavar, eller vedlevande svampar

8. fånga och bortföra insekter eller andra djur med dödande fällor, eller på annat sätt skada djurlivet eller deras livsmiljöer

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 75 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.928889, E 13.895583

Hitta mig

Hagtorn

Illustration: Katarina Månsson


I lövskogen i naturreservatet kan man hitta hagtorn. Busken är taggig och om hösten bildas röda bär som uppskattas av småfåglar. Förr var hagtorn vanlig som häckväxt och den hårda veden användes bland annat till hammarskaft.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 789.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider: måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss