Bjära

Det lilla naturreservatet Bjära är beläget på Linderödsåsen. Den kalkrika bergarten diabas har i detta område trängt upp i sprickor i den magra graniten. Påverkan från diabasen avspeglas tydligt i den ovanligt rika floran.

Ängslövskog med odlingsrösen

Större delen av området består av ängslövskog. Bok och ek dominerar, men här växer även ask, lind och lönn, och i fuktigare delar främst björk och al. De sydöstra delarna, delvis igenväxta betesmarker, är magrare och domineras av björk. I dessa buskrika snår trivs såväl älg som rådjur. I den norra delen finns en liten betesmark och tidigare åker. Odlingsrösena är kvar, men idag växer här täta dungar med hassel, bok, lind, lönn och asp.

Fin lundflora

Fältskiktet är mycket rikt med en fin lundflora främst i den västra delen. Vanliga arter är bland annat storrams, getrams och kransrams, hålnunneört, aklejruta och myskmadra. I den gamla betesmarken växer bland annat jungfrulin, smörbollar och gökärt.

Övergivna stenbrott

I områdets centrala del finns rester av två gamla diabasbrott. Brytning pågick under en kortare period under 1930- och 40-talet, tills man insåg att diabasen inte höll tillräckligt hög kvalité.

Lövskog i Bjära. Foto: Jörgen Nilsson

Lövskog i Bjära. Foto: Jörgen Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • Gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- Inom reservatet uppgräva örter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1966

Storlek: 13 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.915972, E 13.838556

Hitta mig

Aklejruta.

Illustration: Katarina Månsson


Aklejrutan blommar i juni-juli och kan bli drygt en meter hög. Den växer oftast på fuktiga platser nära en bäck. Arten är ovanlig i Sverige och förekommer bara i Skåne, Blekinge och södra Småland.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss