Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Äspet

Åhus Copacabana i söder och med en fågelrik lagun i öster. Här finner du också promenad- och vandringsstigar. I den västra delen av reservatet Äspet kan du vandra i Kronoskogen, en blandskog som är ett populärt rekreationsområde. I utemuseet vid Snickarhakens parkering i söder kan du läsa om livet under ytan, förlista skepp, badlivet och ålakustens historia. I anslutning till lagunen som kallas Korran finns två fågeltorn. En tillgänglighetsanpassad stig leder ut till en fint belägen rastplats nära stranden.

Tallskog och lövskog

I väster, in mot bebyggelsen, ligger en gammal kronopark (Kronoskogen). Det är en moss- och lavrik tallskog som en gång planterades för att binda flygsanden. Idag finns höga naturvärden i skogen, främst när det gäller lavar och insekter. Vid Kungslunden i reservatets mitt växer bok- och ekskog. Hela området genomkorsas av promenadstigar.

Populär badplats

Det går fint att kombinera naturupplevelserna med ett strandbad när man besöker Äspet. I naturreservatets södra del, vid Snickarhaken, ligger en allmän badplats nere vid havet. Här övergår tallskogen i öppna dyner med strandråg och sandrör.

Utmärkt fågelskådning

Längst ut mot havet, vid Helge ås mynning, ligger ett vassbevuxet grundområde med en stor lagun, Korran, samt öppen sandstrand. Detta område är vikt åt fåglarna. Speciellt på sensommaren och hösten är platsen fylld av vadare och småfåglar som stannat till på väg söderut. I lagunområdet och på sandrevlarna häckar bland annat småtärna och skärfläcka. Denna del av reservatet är fågelskyddsområde med beträdnadsförbud 15 mars till 30 september. Men det finns två fågeltorn som man når från parkeringsplatsen nere vid havet i östra delen av reservatet.

Friluftsliv

Den fågelrika lagunen i öster och de fina badstränderna i söder lockar både fågelskådare och badgäster. Men här finns också promenad- och vandringsstigar. I den västra delen av reservatet ligger det populära rekreationsområdet Kronoskogen. I utemuseet vid Snickarhakens parkering i söder kan du läsa om livet under ytan, förlista skepp, badlivet och ålakustens historia. Vid stranden i Snickarhaken finns två eldplatser. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. I anslutning till lagunen som kallas Korran finns två fågeltorn. Tänk på att det är fågelskyddsområde runt om lagunen och att det bara är tillåtet att gå på stigen till utsiktstorn under 15 mars-30 september. En tillgänglighetsanpassad träspång går i riktning mot fågeltornet och fram till en plattform med grillplats nära stranden – allt för att fler ska kunna komma ut och njuta av fågellivet och sanddynsområdet.

Äspet är en av besöksplatserna i biosfärområdet Vattenriket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Inom Vattenriket finns möjligheter att vandra, cykla och paddla kajak/kanot. Intill Helge å i Kristianstad ligger naturum Vattenriket där du kan få bra naturvägledning.

On the coast, right in the middle of the town of Åhus, just south of the mouth of the northern branch of the river Helgeån lies Äspet Nature Reserve. The reserve is a part of the coastal dune landscape that stretches from Åhus for more than twenty kilometres to the south. In the southern part of the reserve there are giant sand dunes that are up to 20 metres high.

In the west, towards the built-up area there is an old woodland area owned by the crown. It is a Scots pine woodland that is rich in mosses and lichens and was originally planted in order to bind the drifting sand together. The woodland is now a very valuable nature area, primarily due to its great diversity of lichens and insects. There is a beech and oak woodland at Kungslunden (the King's Grove) at the centre of the reserve. The entire area is criss-crossed by footpaths.

On a trip to Äspet you can combine nature experiences with a dip in the sea. There is a public swimming beach down by the sea at Snickarehaken in the southern part of the reserve. Here the pines are replaced by open dunes with sea lyme grass and marram grass.

At the mouth of the river, furthest out towards the sea, there are reed-covered shallows with a large lagoon, Korran, and an open sandy beach. This area is reserved for birds. The area is filled with waders and small birds, particularly in late summer and autumn when they stop off on their way south.

Little Tern and Pied Avocet are among the species that nest in the lagoon area and on the sandbars. This part of the reserve is a bird sanctuary and access is forbidden between 15 March and 30 September. There are two bird towers that you can reach from the car park by the sea in the eastern part of the reserve.

Bänkbord vid stranden. Foto: Josefin Persson

Bänkbord vid stranden. Foto: Josefin Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • under perioden 15 mars - 30 september vistas inom område med beträdnadsförbud enligt kartbilagan Pdf, 289.9 kB, öppnas i nytt fönster., med undantag av den, i kartbilagan, markerade stigen
 • ha hund okopplad
 • medföra hund på ej trädbevuxet strandområde under tiden 15 maj - 15 september
 • tälta
 • cykla annat än på vägar ämnade för fordonstrafik
 • parkera husvagn/husbil mellan klockan 00:00 - 04:00
 • rida eller köra med häst

Kartbilaga - område med beträdnadsförbud 15 mars - 30 september Pdf, 289.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. beträda, på bilaga 1 till detta beslut, markerat fågelskyddsområde under perioden 15 mars - 30 september, med undantag för markerade stigar till fågeltornen.

Dessutom får passage genom vattenområdet samt tillfällig landstigning ske på en 20 meter lång x 10 meter bred, närmast pirarmen belägen, zon av yttre sandreveln i samband med organiserad seglingsutbildning.

2. utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön;

3. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning;

4. plocka eller gräva upp växter, dock får frukter, bär och svampar plockas;

5. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar;

6. insamla eller fånga insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet;

7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur;

8. medföra hund på ej trädbevuxet strandområde under tiden 15 maj - 15 september;

9. göra upp öppen eld med undantag för eldning i stormkök, spritkök, gasolkök, grillar m m eller eldning på för ändamålet upplåten eldplats;

10. framföra motorfordon eller motordrivna fordon på land annat än på för ändamålet upplåtna vägar;

11. tälta;

12. framföra cyklar, mountainbikes (terränggående cyklar) eller liknande annat än på för fordonstrafik upplåtna vägar;

13. parkera annat än på för ändamålet upplåtna parkeringsplatser;

14. parkera husvagn eller husbil på parkeringsplatser inom reservatet kl 00:00 – 04:00;

15. rida eller köra med häst;

16. landa med luftfarkost;

17. göra skada på hägnader, skyltar eller andra anordningar;

18. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning, med undantag för åtgärder enligt punkt C 19;

19. snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller orienteringstävlingar utan föregående samråd med Kristianstads kommun;

20. anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön;

21. på störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, CD-spelare, musikinstrument eller dylikt;

22. lägga upp båt eller annan farkost;

23. uppsätta någon form av bryggor eller förtöjningsanordningar.

Kartbilaga med beträdnadsförbud Pdf, 289.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1996

Storlek: 216 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i sydöst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.919083, E 14.320583

Parkering i nordöst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.924833, E 14.319583

Hitta mig

Småtärna.

Illustration: Katarina Månsson


Småtärnan behöver fria strandområden att häcka på och grunda sandbankar för sitt födosök efter småfisk. Den häckar i fågelskyddsområdet i reservatets östra del.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss