Åby ängar

I första hand ett besöksmål för fågelskådare. I området finns ett fågeltorn, det kan dock vara svårt att komma ut till vid högvatten. De betade strandängarna är idag värdefulla rastplatser för gäss, änder, vadarfåglar och rovfåglar. På vintrarna uppehåller sig flera havsörnar i området. Enkelbeckasin och gulärla häckar på ängarna. I naturreservatet Åby ängar ingår även en mindre del av Araslövsjön och Helgeå.

Gammal sjömark

Åby ängar är en del av de hävdade strandängar som ligger kring Araslövsjön och Hammarsjön. När Helge å bröt sig ett nytt utlopp i havet 1775 sänktes vattennivån i sjön och området har sedan dess använts till slåtter och bete. Idag utgör den öppna sjöytan bara ett litet område inom Åby ängar, men vid högvatten återtar sjön sin forna utbredning.

Restaurerade strandängar

Området har genomgått omfattande åtgärder för restaurering av strandängarna sedan 1990-talet. De betade strandängarna är idag värdefulla rastplatser för gäss, änder, vadarfåglar och rovfåglar. På vintrarna uppehåller sig flera havsörnar i området. Enkelbeckasin och gulärla häckar på ängarna och under särskilt våta år kan man även hitta häckande skedand, kricka och årta. Inom Åby ängar finns även tre trädklädda moränkullar: Sillebrandsö, Horns kulle och Tärnön.

Artrika vatten

I naturreservatet ingår även en mindre del av Araslövsjön och Helge å. Sjön har ett stort antal undervattensväxter, bland annat fem olika arter av nate. Här finns också den ovanliga och ofta förbisedda sydbläddran. Områdets raritet är gullstånds, en sällsynt art som växer längs sjö- och åstränder i Skåne. Lax och öring vandrar upp genom Araslövsjön för att leka och sjön räknas artmässigt som en av de fiskrikaste i Sverige. Området i söder längs Helge å med gungfly, vassar och videsnår är potentiell reproduktionslokal för malen.

Tillgänglighet

Åby ängar utgör i första hand ett besöksmål för fågelskådare. I området finns ett fågeltorn som dock kan vara svårt att komma ut till vid högvatten. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Åby ängar Nature Reserve is part of the open riparian meadows used for grazing and hay-making around both Lake Araslövssjön and Lake Hammarsjön. The wet meadows are important resting places for geese, ducks and waders. In winter, you often see white-tailed eagle patrolling the shores or hunting from a tall tree.

When, in 1775, the river Helge å broke through and took a new course to reach the sea, the water level in Lake Araslövssjön sank. Since then, the drained land has been used for

hay-making and grazing. When the water level in the river Helge å is high, the lake reclaims its old shores. Birdlife is richest in spring and autumn, but a number of wet meadow species, such as curlew, snipe and yellow wagtail, breed here. In wet years, you can also find breeding shoveller, teal and garganay. Out on the meadows are three moraine hills – Sillebrandsö, Horns kulle and Tärnön.

A small part of Lake Araslövssjön is included in the reserve. The rare fen ragwort grows along the shores of the lake. The plant is only found in Kristianstad’s Vattenrike and a few other places in Skåne. The area of quagmire, reeds and willow thicket in the southern part of the reserve is a good reproduction site for wels catfish.

Helgeå. Foto: Mona Persson

Helgeå. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • plocka eller gräva upp växter, mossor, lavar eller vedsvampar
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedsvampar,

3. avsiktligt störa djurlivet, med till exempel närgången fotografering,

4. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

6. samla in ryggradslösa djur, t ex insekter eller mollusker,

7. utplacera sk. geocatchar eller andra främmande föremål,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 124 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.077639, E 14.109639

Hitta mig

Havsörn.

Illustration: Marit Hedlund


Under vinterhalvåret har man goda chanser att få se havsörn i området. Havsörnen är Nordeuropas största rovfågel. Kroppen är ca 1 meter lång och avståndet mellan vingspetsarna kan bli närmare 2,5 meter. Honorna är större än hanarna.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 804 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss