Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Varshultamyren

Här i Varshultamyrens naturreservat möts du av tystnad och vildmarkskänsla. Här finns inga stigar, bara markvägen som korsar mossen. Stövlar behövs om du inte vill bli våt om fötterna. Och det finns flera gungflyn som du bör akta dig för.

Högmosse som skonats från torvtäkt

De öppna delarna av mossen är, typiskt för högmossar, välvda och sluttar lätt ut mot ett laggkärr som avvattnar mossen. Allt vatten och nästan all näring på mossen härrör från regn. Det mesta av mossens botten består av döda och levande vitmossor. Varshultamyren har varit förskonad från torvtäkt.

Träd och örter

På de öppna, näringsfattiga, mosseplanen växer små tallar och björkar som kan vara mycket gamla. De samsas här med växter som sileshår, tranbär och hjortron. I laggkärren och mossens utkanter har inväxningen av träd fortgått länge. Det är en helt naturlig process för en mosse, mer död ved och döda örter ger näring till stora träd.

Vingslag och vingsurr

Många arter av fåglar är beroende av öppna myrmarker och gammal skog. Det gäller för våra skogshöns som orre och järpe men också för nattskärra och småvadare. En del av dessa arter kan man med lite tur möta på Varshultamyren. Flera av fåglarna och deras ungar är beroende av ett rikt insektsliv så man ska inte vara ledsen över rikedomen på mygg och bromsar!

Friluftsliv

Parkering finns och en markväg som korsar mossen. Se upp för gungflyn om du går ut i mossen. Gungflyn är mattor av mossa och växter som bara flyter på vatten. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Varshultamyren Nature Reserve meets visitors with silence and with a feeling of wilderness. There are no paths here other than the road which crosses the bog. If you come out with normal boots, you can count on getting your feet wet and there are quagmires to watch out for.

Raised bog plateau

The open parts of the bog are raised in a plateau and slope down to a lagg fen which drains the bog. All of the water and almost all of the nutrients in the bog come from rain. Most of the bog is made up of dead and living sphagnum mosses.

Trees and plants

There are small pines and birch trees growing on the top of the raised bog, which can be very old. They are intermingled with plants such as sundew, cranberry and cloudberry. Trees have been colonising the edge of the bog over a long period of time. This is a natural process for a bog.

The buzz and beat of wings

Birds such as black grouse and hazel grouse are dependent upon open wetlands and old woodland. This is also true for nightjar and small waders. The birds and their chicks are dependent upon an abundance of insects, so you should be happy about the quantity of mosquitoes and horseflies!

Den öppna mossen. Foto: Kristian Nilsson

Den öppna mossen. Foto: Kristian Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta under längre tid än en natt
  • ställa upp husvagn/husbil under längre tid än en natt
  • gräva upp växter
  • skada träd och buskar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, hällar, terrängformer eller stenmurar,

2. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

3. gräva upp kärlväxter,

4. medföra inte kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

5. framföra fordon annat än på väg som är upplåten för fordonstrafik,

6. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande under längre tid än en natt,

7. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

8. på ett störande sätt använda ljudanläggning, musikinstrument eller motsvarande,

9. anordna tränings- eller tävlingsarrangemang,

10. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning,

11. plantera in för området främmande växt- eller djurarter,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

12. samla in mossor eller lavar,

13. fånga eller samla in insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 154 hektar

Kommun: Klippan, Perstorp

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.205111, E 13.282028

Hitta mig

Hjortron.

Illustration: Katarina Månsson


Ute på myren växer det välsmakande hjortronet. Vissa år uppträder hjortron i mycket rikliga mängder. Stövlar är ett måste för den som vill ge sig ut och plocka de goda bären.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 957.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss