Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dagstorps mosse

Mitt i åkerlandskapet i Kävlinge kommun. Mossen omges av odlad mark och utgör en fristad för flera sällsynta och hotade växtarter. På våren skiftar Dagstorps mosse i gult och rosa av blommande orkidéer, majvivor och kabbelekor. Betande djur håller markerna öppna och buskfria, något som gynnar den rika floran.

Rikkärret – fattigt på näring, rikt på liv

På våren skiftar Dagstorps mosse i gult och rosa av blommande orkidéer, majvivor och kabbelekor. Rikkärren utgör våra mest artrika våtmarker och är samtidigt en av våra mest hotade naturtyper. Namnet till trots är dessa kärr inte rika på näringsämnen, som kväve och fosfor, men de är rika på kalk. Den höga kalkhalten i kombination med att de ofta har brukats som slåtterängar eller betesmarker gör att många speciella arter av kärlväxter, mossor och snäckor trivs här. Flera av våra ovanliga orkidéer kräver kalkhaltig mark och den millimeterstora snäckan kalkkärrgrynsnäcka använder kalk för att bygga sitt skal.

Dåtid och framtid

Dagstorps mosse var nära att möta samma öde som många andra rikkärr, med torrläggning och igenväxning. När järnvägen drogs genom området för drygt 100 år sedan torkade delar av kärret ut och östra delen odlades upp. När järnvägen drogs om kunde man 2012, som en del av projektet Life to ad(d)mire, gräva bort en del av den gamla banvallen och kärret kunde få tillbaka lite av sina ursprungliga vattenflöden.

Ängarna slogs ända fram till 1920-talet. Idag har betande djur tagit över arbetet med att hålla markerna öppna och buskfria, något som gynnar den rika floran. Dagstorps mosse är tillbaka på rätt spår igen.

Rich fens – nutrition-poor but species-rich

Dagtorps mosse (Dagstorp’s bog), a small wetland area surrounded by farmland, shimmers in yellow and pink in the spring from flowering orchids, bird’s eye primroses and marsh marigolds. Rich fens are our most species rich type of wetland and also one of our most threatened habitats. Despite the name, these fens are not rich in nutrients, such as nitrogen and phosphorus, but they are rich in chalk. The high concentration of chalk, in combination with the fact that they are often managed as hay meadows or pastures, means that many special species of plants, mosses and snails thrive. Several of our unusual orchids require chalky soils and the tiny one millimetre long geyer’s whorl snail needs chalk to make its shell.

Past and future

Dagstorps mosse was close to meeting the same fate as many other rich fens; drainage and overgrowing. When the railway line was built through the area just over a hundred years ago, parts of the fen dried out and the eastern part was cultivated. When the railway was re-routed, part of the old railway embankment was removed and the fen regained some of its original water flow, as a part of the LIFE project Life to Ad(d)mire in 2012.

The meadows were cut up until the 1920s. Today, grazing animals have taken over the work of keeping the site open and free of bushes, which benefits the rich flora. Dagstorps mosse is back on track again.

Landskapsbild Dagstorps mosse. Foto: Länsstyrelsen

Landskapsbild Dagstorps mosse. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • cykla
  • framföra motordrivet fordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra eller på annat sätt skada mark, vegetation, buskar och träd,

2. plocka eller gräva upp växter,

3. göra upp eld,

4. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,

5. cykla eller framföra motordrivet fordon,

6. sätta upp tavla, plakat, affisch, snitsel eller annan liknande anordning.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

1. fånga och bortföra eller samla in insekter eller andra djur med dödande fällor eller på annat sätt skada djurlivet eller dess livsmiljö,

2. lägga upp geocachingplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1992

Storlek: 7 hektar

Kommun: Kävlinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.813000, E 13.076111

Hitta mig

Ängsnycklar.

Illustration: Katarina Månsson


Orkidén ängsnycklar växer på Dagstorps mosse och blommar i juni-juli. Blommorna kan vara gulvita, rosa, lila eller karminröda.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss