Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sniberups fälad

Sniberups fälad är en rest av det betade kulturlandskap med en och ljung som fram tills för omkring 100 år sedan dominerade på Linderödsåsen. Än idag lever den hävdpräglade floran kvar på reservatets ålderdomliga marker.

Stenig enefälad

Sniberups fälad utgörs av blockrik enefälad. Vegetationen i reservatet präglas av att ytvatten ständigt rinner över området, så kallad översilning. Områden som saknar denna tillförsel blir näringsfattiga och torra. Här domineras vegetationen av ljung, smalbladiga och hårda gräs som t.ex. stagg samt örter som vitsippa, backtimjan, jungfrulin, slåttergubbe och orkidéerna vanlig nattviol och Sankt Pers nycklar.

Fuktiga stråk med orkidéer

I delar av reservatet rinner vattnet helt i ytan. Här finns ganska näringskrävande växter som orkidéerna ängsnycklar och grönvit nattviol, smörbollar, gulsippa, svinrot, knölsmörblomma och humleblomster samt halvgräsen hirsstarr och borsttåg. Även granspira förekommer i reservatet.

Kor på bete i reservatet. Foto: Jörgen Nilsson

Kor på bete i reservatet. Foto: Jörgen Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • plocka eller gräva upp växter
  • framföra fordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- att skada fast naturföremål eller ytbildning

- att tälta eller ställa upp husvagn

- att plocka eller gräva upp växter

- att göra upp eld

- att framföra fordon

- att anbringa tavla, skylt, plakat, inskrift eller liknande anordning

Föreskrifter senast uppdaterade: 2019-02-21

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1972

Storlek: 12 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.761694, E 13.739722

Hitta mig

Sankt Pers nycklar.

Illustration: Katarina Månsson


Sankt Pers nycklar är en av våra vanligaste orkidéer. Den har oftast rosavioletta blommor, men kan ibland även vara vit. Alla svenska orkidéer är fridlysta.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt