Sniberups fälad

Sniberups fälad ger en bild av de steniga och ljungklädda marker som dominerade Linderödsåsen för 100 år sedan. Än idag finns många av de förr så vanliga ängs- och hagmarksväxterna kvar. Mellan enbuskar och stenar kan du hitta stagg, backtimjan, jungfrulin och slåttergubbe. Denna ogödslade betesmark är en fristad för växter som är starkt tillbakaträngda på grund av vår tids gödsling, igenväxning eller skogsplantering. I de fuktigare delarna hittar du arter som grönvit nattviol, smörbollar och humleblomster. Sniberups enefälad betas av djur och området saknar leder. Undvik hund bland betesdjur.

Stenig enefälad

Sniberups fälad utgörs av blockrik enefälad. Vegetationen i reservatet präglas av att ytvatten ständigt rinner över området, så kallad översilning. Områden som saknar denna tillförsel blir näringsfattiga och torra. Här domineras vegetationen av ljung, smalbladiga och hårda gräs som t.ex. stagg samt örter som vitsippa, backtimjan, jungfrulin, slåttergubbe och orkidéerna vanlig nattviol och Sankt Pers nycklar.

Fuktiga stråk med orkidéer

I delar av reservatet rinner vattnet helt i ytan. Här finns ganska näringskrävande växter som orkidéerna ängsnycklar och grönvit nattviol, smörbollar, gulsippa, svinrot, knölsmörblomma och humleblomster samt halvgräsen hirsstarr och borsttåg. Även granspira förekommer i reservatet.

Friluftsliv

Sniberups enefälad betas av djur och området saknar leder. Undvik hund bland betesdjur. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Kor på bete i reservatet. Foto: Jörgen Nilsson

Kor på bete i reservatet. Foto: Jörgen Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • plocka eller gräva upp växter
  • framföra fordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- att skada fast naturföremål eller ytbildning

- att tälta eller ställa upp husvagn

- att plocka eller gräva upp växter

- att göra upp eld

- att framföra fordon

- att anbringa tavla, skylt, plakat, inskrift eller liknande anordning

Föreskrifter senast uppdaterade: 2019-02-21

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1972

Storlek: 12 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.761694, E 13.739722

Hitta mig

Humleblomster

Illustration: Katarina Månsson


Humleblomster är en högrest ört med hängande, klocklika blommor med purpurbrunt foder i toppen och med blekt gulrosa kronblad. Den växer på fuktiga ställen, ofta i fuktängar och utmed bäckar. Blommar gör den från maj till juli. Humleblomster äts gärna av får och getter. Det är kanske därför den fått namn som fårkummer, fårpungar och baggtasker. Andra gamla namn är kopattar, kattballar, snusgubbar och sammetspungar.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss