Hunnabacken

Vill du uppleva en rest av det kulturlandskap som förr var dominerande i mellersta Skåne? Då ska du besöka Hunnabacken vid den lilla byn Elestorp på Linderödsåsen. Hunnabacken är en betad enefälad med ängsblommor som jungfrulin, svinrot och liten blåklocka. Ibland ses röd glada och gröngöling flyga i markerna. Hunnabacken saknar leder. Undvik hund bland betesdjur.

Gammal enefälad

Hunnabackens naturreservat består huvudsakligen av enefälad. Det är ett ålderdomligt landskap som fått sitt utseende under århundraden av betesdrift. Ordet fälad kommer från danskans fælled som är sammansatt av orden fä och landområde. På enefälader trivs växter som är beroende av långvarigt betade marker.

Flora

Floran innehåller bland annat arter som slåttergubbe, jungfrulin, svinrot och liten blåklocka. I fuktigare partier växer orkidén Jungfru Marie nycklar, humleblomster, granspira och ängsbräsma.

Fågelliv

Hunnabacken har även ett rikt fågelliv med bland annat gröngöling, törnskata, svartvit flugsnappare, gulsparv och röd glada.

Friluftsliv

Hunnabacken saknar leder. Undvik hund bland betesdjur. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Rest av det gamla kulturlandskapet. Foto: Viktor Persson

Rest av det gamla kulturlandskapet. Foto: Viktor Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • gräva upp växter
  • störa djurlivet
  • bryta kvistar och samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. gräva upp växter (inklusive mossor), lavar eller plocka vedlevande svampar eller växten slåttergubbe samt att plocka växter för kommersiellt bruk,

4. medföra hund som ej hålls i fysiskt koppel,

5. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

6. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

7. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

8. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 21 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.822444, E 13.874111

Hitta mig

Glada.

Illustration: Katarina Månsson


Gladan, eller röd glada, är en mörkörkbrun rovfågel som känns igen på sin kluvna, v-formade stjärt. Det är en välkänd fågel i framförallt Skåne. Gladan är allätare och äter allt ifrån insekter till fisk, grodor, fågelungar, möss och trafikdödat vilt. Gladan var nästan utrotad för 50 år sedan men har återigen blivit en vanlig syn. Den trivs i det omväxlande kulturlandskapet och är numera Skånes landskapsfågel och Tomelillas kommunfågel.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss