Fjällmossen: Viggarum

Uppe på Linderödsåsen ligger Sveriges sydligaste större mosse: Fjällmossen. Intill mossens sydöstra del finner man naturreservatet Fjällmossen: Viggarum. Reservatet omfattar ett varierat område som till största delen består av gran- och lövträdsdungar, naturbetesmark och ett antal laggkärr.

Betydande delar av reservatet har planterats igen med granskog, men i den norra delen är träden hänvisade till ”öar” omgivna av fuktiga myrmarker. På sina håll i reservatet finner man även rester av en gammal fäladsmark med inslag av enar. I dessa delar kan man hitta arter som granspira, granbräken och klockljung.

I reservatets kärrpartier växer bland annat ängsull, rödlånke och kabbleka. I Fjällmossen: Viggarum finns även tranbär. I trakten förekommer bland annat älg, kronhjort och rådjur.

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- gräva eller på annat satt skada fast naturföremål eller ytbildning

- framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg och plats

- parkera annat än på särskilt anvisade platser

- tälta, uppställa husvagn, campingbil eller motsvarande

- plocka eller gräva upp växter

- avsiktligt störa djurlivet t ex genom närgången fotografering av bo, lya, gryt eller motsvarande, klättra i boträd etc

- medföra ej kopplad hund

- rida

- göra upp eld

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

- på ett störande satt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt

- utan Länsstyrelsens tillstånd anordna orientering.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1984

Storlek: 87 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.804083, E 13.888194

Hitta mig


Granspira är en lågväxt ört som bara blir ca 5-10 cm hög. Den blommar i maj-juni med ljust rosa blommor och fröna sprids med hjälp av myror. 
Illustration: Katarina Månsson 

Mer information

Informationsskylt Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.