Fjällmossen

Fjällmossen är en torvmosse uppe på Linderödsåsen som blivit känd för sina orrspel. Numera har spelen upphört men området har fortfarande ett rikt fågelliv. Ute på mossen växer hjortron och den insektsätande växten sileshår. I omgivande betesmarker kan man se de vackra men ovanliga blommorna slåttergubbe och granspira.

En igenvuxen sjö

Naturreservatet Fjällmossen är en mosse med omgivande skog och betesmarker. Själva mossen är ursprungligen en sjö som vuxit igen. Växtligheten i sjön har blivit till torv i den syrefattiga miljön. Mossen består av två delar som skiljs åt av ett parti med fast mark. Det är här som orrspelen pågått under lång tid tillbaka. Stora mängder träd har röjts bort under senare år. Numera är mossen öppen med enstaka spridda små tallar och björkar.

Mosse med hjortron och skogsfågel

Fågellivet är rikt på Fjällmossen. Både trana, enkelbeckasin och morkulla häckar här. Vintertid kan man även se varfågel och den majestätiska kungsörnen. Ute på mossen växer rosa-lila ljung och klockljung. Tuvullens tunna stänglar med vita tussar i toppen vajar i vinden. Men här finns också bär; både kråkbär, tranbär och hjortron.

De omgivande betesmarkerna bär fortfarande spår från äldre tiders utmarksbete. En tid som präglades av hårt bete och avsaknad av gödning. Något som mynnade ut i en stor mångfald av ängsväxter. Växter som finns kvar från denna tid är slåttergubbe och granspira. Arter som fått det allt svårare att överleva i dagens natur som är rikare på näring men fattigare på betesdjur. Även fågellivet karaktäriseras av lite undanträngda arter som gröngöling, stare, gulsparv, mindre hackspett och sånglärka.

Friluftsliv

Området är ett populärt besöksmål bland fågelvänner. Från parkeringen går en 1700 meter lång stig ut till fågeltornet som ligger vid orrarnas gamla spelplats. Området är också ett populärt vandringsstråk eftersom Skåneleden löper genom området i öster. Observera att stig och fågeltorn omges av ett växt- och djurskyddsområde med beträdnadsförbud. Här är det inte tillåtet att gå utanför stigen under perioden 1 mars-30 juni. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Foto: Christer Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • plocka slåttergubbe, mossor, lavar eller vedsvampar
  • föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, terrängformer eller stenmurar,

2. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. gräva upp växter, plocka slåttergubbe, mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. medföra hund eller annat sällskapsdjur som ej hålls i fysiskt koppel,


Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

5. samla in ryggradslösa djur, t.ex. fjärilar och skalbaggar,


Slutligen är det förbjudet att utan förvaltarens tillstånd:

6. sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning,

7. utplacera främmande föremål.


Föreskrifter uppdaterade: 2019-02-22

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2019 (gällande 2022)

Storlek: 225 hektar

Kommun: Kristianstad, Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.835861, E 13.908056

Hitta mig

Slåttergubbe.

Illustration: Katarina Månsson


Slåttergubbe växer på torra, friska marker och är mycket känslig för gödsling. Arten har minskat kraftigt i takt med att naturbetesmarker har försvunnit från landskapet. Slåttergubbe har länge nyttjats som medicinalväxt.

Mer information

Skåneledens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss