Östra Bosjöklosterhalvön

I hundratals år har människor kunnat njuta av utsikten över de öppna strandängarna med Ringsjön i bakgrunden. Våra förfäder har sedan stenåldern levt av den bördiga marken och fiske från sjön. De gamla, knotiga ekarna minner om Bosjöklosters bruk av marken som äng på 1800-talet.

Gäddornas lekplats

På våren händer något märkligt – gäddorna tar sig upp på de översvämmade ängarna för att leka. Kring strandängens växter lägger de sin rom i det grunda uppvärmda vattnet. Ett par veckor senare har en ny uppsättning smågäddor kläckts. Strandängar som denna är mycket viktiga för gäddans överlevnad och för Ringsjöns välmående.

Betande kor = naturvård

Kor håller efter strandängens växtlighet så att inte träd, buskar och vass breder ut sig. Det grunda vattnet på den översvämmade ängen kan då snabbt värmas upp av vårsolen och gäddornas ägg och yngel kan utvecklas snabbare.

Fågelliv

Det är inte bara gäddorna som trivs på den betade strandängen. Har vi tur kan också vadarfåglar, som rödbena och tofsvipa, föda upp sina ungar här. Det finns gott om rovfåglar i området. Du kan se fiskgjusen störtdyka efter fisk och vintertid kan havsörnen glidflyga majestätiskt över sjön. Vissa år häckar den bruna kärrhöken i vassområdet.

For hundreds of years, people have enjoyed the view out over the open coastal meadows with Lake Ringsjön in the background. Our forefathers have lived off the fertile soils and fish from the lake since the Stone Age. The old, gnarly oaks reflect the fact that Bosjökloster was used as a meadow in the 1800s.

Coastal meadows like these are very important for the survival and breeding of pike, and in turn for the well-being of Lake Ringsjön. Cows keep the vegetation under control, so that trees, bushes and reeds do not take over.

The shallow water which floods the meadow warms up quickly in the spring sunshine and means that the eggs and young of the pike can develop more quickly.

On the grazed coastal meadows, wading birds, such as redshank and lapwings rear their young. You can see ospreys diving for fish and in the winter the white-tailed eagle can be seen gliding majestically over the lake.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda utanför anvisade områden

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. elda utanför anvisade områden,

3. ställa upp eller övernatta i tält, husbil, husvagn eller motsvarande,

4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, lavar eller vedlevande svampar,

5. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,

6. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

7. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, eller därmed jämförlig anordning annat än på anvisade platser,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

9. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller musslor. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 136 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.896944, E 13.527861

Hitta mig


Rödbenan känns igen på sina röda ben och röda näbb. Den häckar på strandängarna och betesmarkerna nära vattnet. Det latinska släktnamnet Tringa betyder just ”levande vid stranden”. Den lägger sina 4 gulbruna, brunfläckiga ägg i april. Båda föräldrarna ruvar och efter ca 23 dagar kläcks äggen. Ungarna är flygfärdiga efter en månad.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.