Munkarps jär

Munkarps jär är ett litet naturreservat i den södra utkanten av Munkarps by. Reservatet består av en bok- och ekbevuxen rullstensås.

”Jären” eller åsen som utgör reservatet är en cirka 10 meter hög och lövskogsklädd rullstensås. Reservatet bildades 1978 för att förhindra en planerad grustäkt. Utöver bok och ek hyser skogen även inslag av avenbok, lind, lönn, och vårtbjörk. En omarkerad stig går längs åsryggen.

Lövskog på rullstensås. Foto: Marie Björkander

Lövskog på rullstensås. Foto: Marie Björkander

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt t ex genom att plocka eller gräva upp växter

- störa djurlivet

- medföra ej kopplad hund

- göra upp eld

- framföra motordrivet fordon annat än på väg i anslutning till parkeringsplats

- parkera annat än på särskilt anvisade platser

- uppställa husvagn eller tälta

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument el dyl.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 1978

Storlek: 2 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.947330, E 13.448042

Hitta mig

Gulsippor.

Illustration: Katarina Månsson


Gulsippan trivs i lundar och på lövängar. Ibland korsas gulsippa och vitsippa vilket ger upphov till en hybrid som har en svagt gul blomma och kallas för svavelsippa.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 496.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss