Lillö

Lillö naturreservat sett från Västra Ringsjön. Foto: Malin Andersson

Lillö är ett mycket litet naturreservat som är bildat för att värna om ett antal jätteaspar som växer intill Västra Ringsjön. Beträdnadsförbud gäller året om i reservatet.

Naturreservatet Lillö ligger på en udde i Västra Ringsjön och skyddar den speciella arten jätteasp - en storväxt form av asp som upptäcktes 1935. Namnet till trots är dessa inte av någon imponerande storlek, däremot är deras blad betydligt större än den vanliga aspens. Här växer också ek, lind, björk, bok och klibbal. I reservatet och närområdet finns ett stort antal vedlevande skalbaggar, varav flera ovanliga och hotade arter.

Det är förbjudet att besöka naturreservatet på grund av ett beträdnadsförbud som gäller året om.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det:

  • Förbjudet att beträda området under hela året

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- för var och en att beträda området eller nedhugga eller skada å området växande träd eller annan växtlighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1937

Storlek: 3 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Mer information

Informationsskylt Pdf, 206.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss