Lillö

Lillö naturreservat sett från Västra Ringsjön. Foto: Malin Andersson

Lillö är ett mycket litet naturreservat som är bildat för att värna om ett antal jätteaspar som växer intill Västra Ringsjön. Beträdnadsförbud gäller året om i reservatet.

Naturreservatet Lillö ligger på en udde i Västra Ringsjön och skyddar den speciella arten jätteasp - en storväxt form av asp som upptäcktes 1935. Namnet till trots är dessa inte av någon imponerande storlek, däremot är deras blad betydligt större än den vanliga aspens. Här växer också ek, lind, björk, bok och klibbal. I reservatet och närområdet finns ett stort antal vedlevande skalbaggar, varav flera ovanliga och hotade arter.

Det är förbjudet att besöka naturreservatet på grund av ett beträdnadsförbud som gäller året om.

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • Beträda området under hela året

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- för var och en att beträda området eller nedhugga eller skada å området växande träd eller annan växtlighet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1937

Storlek: 3 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Mer information

Informationsskylt Pdf, 206.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.