Ekastiga

I Ekastiga naturreservat möter besökaren ett böljande landskap med bokskog och betesmarker. Ekastiga är ett exempel på ett så kallat kamelandskap som har skapats av inlandsisens nedsmältning.

Ekastiga naturreservat består av ett kuperat landskap som domineras av en brant, delvis bokskogsklädd rullstensås. Längs med åsen finns sänkor, så kallade åsgropar, som uppkommit genom att isblock dröjt sig kvar vid inlandsisens avsmältning och därmed skapat gropar i de lösa avlagringarna när blocken smälte. Förutom bokskog och betesmark rymmer reservatet även en del granskog och ett mindre alkärr.

Träd i betesmarken. Foto: Carina Zätterström

Träd i betesmarken. Foto: Carina Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta utanför anvisad plats, se bifogad karta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • parkera utanför anvisad plats

Karta över tältplats Pdf, 549.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål

- medföra ej kopplad hund

- göra upp eld

- framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar

- parkera annat än på särskilt anvisad plats

- tälta, uppställa husvagn, campingbil eller motsvarande, med undantag för tält som får uppsättas inom skrafferat område på karta 1

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Karta 1 Pdf, 549.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1980

Storlek: 69 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Mer information

Informationsskylt Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss