Skäret

Skärets naturreservat är en del av det betade landskap som förr bredde ut sig på Kullahalvön (Kulla fälad). Här finns flera gamla stenmurar och delar av marken odlas. Hela området är lätt att vandra i och det finns gott om stigar, en del av dem har slitits och nötts i generationer.

Fäladsmark

Ordet fälad används mest i Skåne. Det minner om den danska tiden och kommer av fæ (kreatur) och lath (ålderdomligt ord för land). Fälad hänvisar till den gemensamma utmarken där byns djur gick på bete.

Naturbetesmark och kulturminne

Fäladsmarken i nordvästra delen av reservatet har mycket lång kontinuitet som naturbete och är ett viktigt kulturminne. När betesdriften återigen ökar återtar marken sin karaktär av fälad med ljunghedsvegetation.

Hagmarker och åkerholmar

På flera ställen i reservatet finns hagmarker med spridda äldre träd. Hagmarkerna betas och hålls därigenom öppna så att framför allt ekarna kan växa till sig och så småningom bli mycket gamla. Åkermarken i reservatet nyttjas för ekologisk odling, vallproduktion eller som slåttermark. De trädbevuxna åkerholmarna är viktiga skyddade platser för fältvilt, småfåglar och insekter. Här trivs även huggormen. Markerna hålls delvis öppna genom betning.

Ålderdomliga kulturlämningar

Landskapets ålderdomliga prägel understryks av de gamla vackra stengärdsgårdarna och odlingsrösena som visar att marken brukats av människor under lång tid. De flesta av stigarna i området är rester av gamla gångstigar och vägar.

Runt reservatet är bebyggelsen tät och består av både bostadshus och gårdar. Åker- och betesmark i reservatet nyttjas av de kringliggande gårdarna.

Friluftsliv

I Skäret möts du av ett gammalt kulturlandskap med gott om stigar att promenera på. Håll utkik efter den sällsynta, helsvarta huggormen som gärna håller till i steniga åkerholmar. Några hundra meter norr om reservatet går Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 2) som tar dig bland annat runt hela Kullahalvön. Det finns tre parkeringsplatser i anslutning till reservatet. Närmsta busshållplats är Fjälastorp Falkamöllan som finns i västra delen av området. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Ancient rural landscape

Skäret Nature Reserve is an ancient rural landscape and was once a part of the Kulla Fälad common grazing land. Parts are now cultivated with fodder crops. The whole area is easily accessible and there are lots of paths, some of which have been worn down over generations.

Common grazing land

The common land (fälad) to the northwest has had a long continuity of grazing and is an important cultural monument. As the grazing increases once again, the area has begun to regain its character as a pasture with heathland vegetation and junipers.

Old trees on pastures

In several places within the reserve there are pastures with scattered old trees. The pasture is grazed and thus kept open so that primarily the oaks can grow and eventually become very old. The fields in the reserve are used for organic fodder crops, or as meadows. The tree-covered islets within the fields are important havens for wildlife including small birds and insects. They are partly kept open by grazing.

Wildlife

Some animals you may encounter in the nature reserve are roe deer, common whitethroat, buzzard and meadow brown butterfly. You might also get to see an adder resting on a stony islet between the arable fields.

Stone walls and cairns

The historic landscape is emphasised by the beautiful stone walls and clearance cairns which show that the land has been worked by man over a very long period. The majority of the paths on the site are the remains of old footpaths and roads.

I Skärets naturreservat finns många stigar att gå på. Foto: Mats Sjöberg

I Skärets naturreservat finns många stigar att gå på. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha okopplad hund
 • elda eller grilla
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • flyga med drönare
 • störa betesdjuren

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, block, naturföremål, kulturlämningar
 2. cykla på annat än på allmän eller enskild väg eller särskilt anvisad cykelled
 3. rida annat än på allmän- eller enskild väg eller på särskilt anvisad led
 4. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning, ställa upp husvagn, husbil eller liknande
 5. a) använda engångsgrill; b) elda med ved, kol eller använda grill annat än på anvisad plats
 6. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel
 7. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning
 8. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål
 9. medvetet störa betesdjur
 10. dumpa trädgårdsavfall
 11. plantera eller så in växter eller sätta ut djur
 12. gräva upp växter
 13. köra motordriven cykel annat än på allmän eller enskild väg
 14. starta eller landa med luftfartyg eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg, exempelvis drönare, på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå
 15. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 1. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst 10 dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen
 2. anordna och organisera tävling eller liknande arrangemang
 3. anordna och organisera lägerverksamhet eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 23 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering, Stenedalsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.262861, E 12.594611

Parkering, Skäretvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.261722, E 12.601472

Parkering, Grytvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.261944, E 12.608778

Hitta mig

Huggorm.

Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne


Vid någon stenig åkerholme i Skärets naturreservat kan man ha turen att få se en huggorm som ligger och solar sig. Huggormarna kan se ut på många sätt. Vissa individer är bruna, andra är gråa och nyömsade hanar kan rentav vara blåtonade. Några huggormar är helsvarta och saknar sicksackmönster. Däremot har de aldrig gula fläckar på huvudet som snoken har. Betrakta huggormen på avstånd eftersom den är giftig och kan bitas.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss