Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lunnabjär

Vy mot Lunnabjär (den mindre lövklädda kullen). Foto: Mats Sjöberg

Längs med vägen mellan Nyhamnsläge och Arild reser sig en lövskogsklädd kulle över de omgivande ängs- och betesmarkerna. På våren täcks marken av en rik flora med bland annat vårlök, vitsippa, smånunneört och svalört.

Ekskogsklädd kulle

Lunnabjärs naturreservat bildades 1960 för att värna om landskapsbilden och för att skydda området från att exploateras som grustäkt. Reservatet består av åsrygg som till största delen är bevuxen med ekdominerad lövskog, men här finns även en mindre del naturbetesmark.

Fågelliv

Lunnabjär är ett litet reservat, men det utgör likväl ett betydelsefullt inslag i det öppna jordbrukslandskapet. Många småfåglar söker sig till reservatet och bland de häckande fåglarna kan exempelvis gulsparv, törnsångare och svarthätta nämnas.

Fornlämningar och folktro

I Lunnabjär finns två forntida gravar från brons- eller järnålder. Kullen i sin tur är mytomspunnen och enligt lokala legender reser sig Lunnabjär varje skärtorsdagsnatt och står på fyra guldfötter.

Vy mot Lunnabjär (den mindre lövklädda kullen). Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • skräpa ner

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- täkt av sten, grus, sand och jord eller därmed jämförliga nyttigheter,

- avfall av vad slag det vara må får icke avstjälpas inom det fridlysta området,

- camping får icke förekomma inom det fridlysta området.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1960

Storlek: 3 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Ingång till reservatet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Parkering saknas.
N 56.253583, E 12.563139

Hitta mig

Smånunneört.

Illustration: Katarina Månsson


Smånunneörtens rödlila blommor kan ses i april-maj. Arten trivs i lundar och lövskogar, men även i trädgårdar. Nunneörternas fröer sprids framförallt av myror.

Mer information

Samlingsfolder Kullabygdens naturreservat Pdf, 1010 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss