Görslövsåns mader

Foto: Mats Sjöberg

Görslövsåns mader har ett rikt fågelliv. Stora mängder gäss, änder och vadare häckar och rastar årligen vid ån. Rovfåglar sitter på stolpar och jagar över maderna och chansen att få syn på stork, som häckar i närheten, är stor.

Mader med rikt fågelliv

"Mad" är ett sydsvenskt ord för slåtterkärr – blöta marker från vilka man skördar hö. Ordet används också för slåttermarker som tidvis översvämmas av sötvatten. Markerna längs Görslövsån översvämmas regelbundet. Det sker vid riklig nederbörd i kombination med högt vattenstånd i Skälderviken, vid åns utlopp. Görslövsåns fågelliv är som livligast då vattennivån i ån är hög.

Uträtat och fördjupat

För att skapa ny åkermark har Kullabygdens bönder rätat, breddat och fördjupat Görslövsån i flera omgångar. De första utdikningarna genomfördes under slutet av 1800-talet. I ån finns gott om abborre vissa år. Även gädda, ål och småfisk som mört och löja förekommer.

Stenåldersbygd

Fram till för 2000 år sedan var Görslövsåns dalgång ett havssund, ”Kulla-sundet”, som förband Öresund och Skälderviken. Sundet erbjöd goda förutsättningar för jakt och fiske och människor bosatte sig tidigt i trakten. Om det vittnar åtskilliga fynd från stenåldern. Fynden tyder på att byarna Görslöv och Ornakärr tillhör de äldsta bosättningarna i Kullabygden.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Naturvård
Pernilla Olsson

E-post pernilla.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 53


Övriga frågor

E-post Naturvårdsförvaltning Kullabygden

Telefon 010-224 10 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad mellan 1 mars - 15 juli
  • tälta utanför anvisade platser
  • ställa upp husvagnagn/husbil utanför anvisade platser
  • göra upp eld utanför anvisade platser.
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. göra åverkan på mark, hägnader eller andra anordningar tex genom grävning, sprängning, avklippning, målning etc.,

2. gräva upp växter,

3. framföra motordrivet fordon annat än på vägar som är upplåtna för ändamålet,

4. tälta, ställa upp husvagn eller parkera annat än på för dessa ändamål iordninggjorda platser,

5. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål med undantag för pumpanläggningar för bevattningsändamål,

6. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning,

7. avsiktligt eller medvetet störa djurlivet, t.ex. genom närgången fotografering vid fågelbon,

8. göra upp eld annat än på för ändamålet iordningställd plats,

9. under tiden 1 mars – 15 juli medföra okopplad hund,

10. deponera trädgårdsavfall,

11. utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar som innebär störning på eller ingrepp i naturmiljön.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 198 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Mindre parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.191694, E 12.626667

Hitta mig


Gravanden hör till våra riktiga vårfåglar. Den dyker ofta upp på de skånska strandängarna redan i slutet av februari eller i början av mars. Gravanden häckar på flacka sandstränder där honan gräver en gång i en sandig strandbrink. Redan i juli-augusti flyger gravänderna tillbaks söderut för att övervintra.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Samlingsfolder Kullabygdens naturreservatPDF

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.