Görslövsåns mader

Foto: Mats Sjöberg

Görslövsåns mader har ett rikt fågelliv. Stora mängder gäss, änder och vadare häckar och rastar årligen vid ån. Rovfåglar sitter på stolpar och jagar över maderna och chansen att få syn på stork, som häckar i närheten, är stor.

Mader med rikt fågelliv

"Mad" är ett sydsvenskt ord för slåtterkärr – blöta marker från vilka man skördar hö. Ordet används också för slåttermarker som tidvis översvämmas av sötvatten. Markerna längs Görslövsån översvämmas regelbundet. Det sker vid riklig nederbörd i kombination med högt vattenstånd i Skälderviken, vid åns utlopp. Görslövsåns fågelliv är som livligast då vattennivån i ån är hög.

Uträtat och fördjupat

För att skapa ny åkermark har Kullabygdens bönder rätat, breddat och fördjupat Görslövsån i flera omgångar. De första utdikningarna genomfördes under slutet av 1800-talet. I ån finns gott om abborre vissa år. Även gädda, ål och småfisk som mört och löja förekommer.

Stenåldersbygd

Fram till för 2000 år sedan var Görslövsåns dalgång ett havssund, ”Kulla-sundet”, som förband Öresund och Skälderviken. Sundet erbjöd goda förutsättningar för jakt och fiske och människor bosatte sig tidigt i trakten. Om det vittnar åtskilliga fynd från stenåldern. Fynden tyder på att byarna Görslöv och Ornakärr tillhör de äldsta bosättningarna i Kullabygden.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Naturvård
Pernilla Olsson

E-post pernilla.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 53


Övriga frågor

E-post Naturvårdsförvaltning Kullabygden

Telefon 010-224 10 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • tälta utanför anvisad plats
 • ställa upp husvagnagn/husbil
 • grilla annat än på anvisad plats
 • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar
 2. cykla annat än på allmän eller enskild väg
 3. rida på annat än allmän eller enskild väg
 4. ställa upp husvagn, husbil eller liknande
 5. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning på annat än anvisad plats och under längre tid än två dygn
 6. a) använda engångsgrill; b) elda med ved, kol eller använda grill annat än på anvisad plats
 7. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel
 8. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning
 9. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål
 10. medvetet störa betesdjur eller fågelliv
 11. plantera eller så in växter eller sätta ut djur
 12. gräva upp växter
 13. köra motordriven cykel annat än på allmän eller enskild väg
 14. köra motordriven vattenfarkost såsom båt
 15. starta eller landa med luftfartyg eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg, exempelvis drönare, på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå
 16. placera eller sätta tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 1. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst 10 dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen
 2. anordna och organisera tävling eller liknande arrangemang.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 198 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Mindre parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.191694, E 12.626667

Hitta mig


Gravanden hör till våra riktiga vårfåglar. Den dyker ofta upp på de skånska strandängarna redan i slutet av februari eller i början av mars. Gravanden häckar på flacka sandstränder där honan gräver en gång i en sandig strandbrink. Redan i juli-augusti flyger gravänderna tillbaks söderut för att övervintra.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information