Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Görslövsåns mader

Görslövsån. Foto: Mats Sjöberg

Görslövsån. Foto: Mats Sjöberg

Görslövsåns mader är ett blött fågeleldorado på Kullahalvön. I de översvämmade markerna utmed ån rastar och häckar mängder av gäss, änder och vadare. Chansen är även stor att se rovfåglar och stork. Området saknar anordningar för friluftslivet.

Mader med rikt fågelliv

Markerna utmed Görslövsån översvämmas regelbundet. Eftersom ån mynnar i Skälderviken intill påverkas vattennivån i området både av regn och av havsnivån. Dessa mader eller slåtterkärr har länge använts för skörd av hö. Men de blöta markerna har även stor berydelse för fågellivet. Stora mängder gäss, änder och vadare rastar och häckar i området. Och rovfåglar ses ofta jaga sork.

Uträtad å med abborre

Bönderna i Kullabygden har rätat, breddat och fördjupat Görslövsån i flera omgångar för att skapa mer åkermark. De första utdikningarna gjordes under slutet av 1800-talet. I ån finns gott om abborre vissa år. Även gädda, ål och småfisk som mört och löja förekommer.

Stenåldersbygd

Fram till för 2000 år sedan var Görslövsåns dalgång ett havssund, ”Kulla-sundet”. Det förband Öresund och Skälderviken. Sundet erbjöd goda förutsättningar för jakt och fiske. Därför bosatte sig människor tidigt i trakten. Om det vittnar åtskilliga fynd från stenåldern. Fynden antyder att byarna Görslöv och Ornakärr tillhör de äldsta bosättningarna i Kullabygden.

Friluftsliv

Området är periodvis mycket blött. Parkering finns men området saknar i stort anordningar för friluftslivet. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Görslövsån. Foto: Mats Sjöberg

Görslövsån. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • tälta utanför anvisad plats
 • ställa upp husvagnagn/husbil
 • grilla annat än på anvisad plats
 • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar
 2. cykla annat än på allmän eller enskild väg
 3. rida på annat än allmän eller enskild väg
 4. ställa upp husvagn, husbil eller liknande
 5. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning på annat än anvisad plats och under längre tid än två dygn
 6. a) använda engångsgrill; b) elda med ved, kol eller använda grill annat än på anvisad plats
 7. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel
 8. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning
 9. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål
 10. medvetet störa betesdjur eller fågelliv
 11. plantera eller så in växter eller sätta ut djur
 12. gräva upp växter
 13. köra motordriven cykel annat än på allmän eller enskild väg
 14. köra motordriven vattenfarkost såsom båt
 15. starta eller landa med luftfartyg eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg, exempelvis drönare, på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå
 16. placera eller sätta tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 1. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst 10 dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen
 2. anordna och organisera tävling eller liknande arrangemang.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 198 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Mindre parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.191694, E 12.626667

Hitta mig

Gravand.

Illustration: Katarina Månsson


Gravanden hör till våra riktiga vårfåglar. Den dyker ofta upp på de skånska strandängarna redan i slutet av februari eller i början av mars. Gravanden häckar på flacka sandstränder där honan gräver en gång i en sandig strandbrink. Redan i juli-augusti flyger gravänderna tillbaks söderut för att övervintra.

Mer information

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss