Ärtan och Bönan

Ärtan och Bönan ligger i Tjörröd. Här startade Höganäs gruvepok och kolet finns bara någon meter under markytan. Vid ett besök i detta tätortsnära naturreservatet möts du av gruvrester, så kallade varphögar, i ett omväxlande landskap med både gamla träd och ängsmark. Kanske grilla på rastplatsen som finns inne i området?

Namnet Ärtan och Bönan

Ärtan och Bönan ligger i den nordöstra delen av Höganäs. Här finns allt ifrån öppna gräsmarker till buskmarker och lövskog. När man bröt stenkol under 1800-talet fanns här två gruvschakt - nummer 18 (kallad "attan") och nummer 19. Namnet Ärtan och Bönan kan komma av uttalet "attan" som lät som "ärtan", varvid schakt 19 kanske blev "bönan". Det kan också ha kommit från formerna på de två större varphögarna med brytningsrester - den ena rundad och den andra långsmal.

Insektsgnag och fågelsång

Mycket av marken i naturreservatet är gammal odlingsmark. Under 1940-1950-talen bröts även sandsten i området. Idag finns här gräsmarker och yngre skogar och brynmiljöer. På de gamla varphögarna kan man däremot hitta betydligt äldre träd. I de gamla björkarna och asparna lever flera sällsynta skalbaggar. I Ärtan och Bönans omväxlande natur trivs även många svampar och fåglar. Bland fåglarna hörs både hackspettarnas trummande och sångarnas kör.

Friluftsliv

Detta tätortsnära skogsområden i Höganäs används dagligen för promenader och löpning, särskilt motionsslingan med träflis. En tillgänglighetsanpassad gångväg med stenmjöl leder fram till grillplatsen i reservatets centrala del. Här finns även öppna ytor för bollspel. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Området nås både med buss (350 meter väster om reservatet), bil, cykel och till fots.

Tillgänglighetsanpassad gångväg. Foto: Mats Sjöberg

Tillgänglighetsanpassad gångväg. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • cykla
  • elda utanför anvisad plats

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, vegetation, buskar och träd eller annan ytbildning samt tippa trädgårdsavfall,

2. avlägsna död ved från området,

3. medföra hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,

4. tälta,

5. cykla,

6. göra upp eld annat än på anvisad plats,

7. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

8. gräva upp eller plantera ut växter eller för kommersiellt bruk plocka växter,

Vidare är det utan förvaltarens tillstånd förbjudet att:

9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt.


Föreskrifter uppdaterade 2020-03-23

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 10 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Höganäs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.208833, E 12.560389

Hitta mig

Vildkaprifol.

Illustration: Katarina Månsson


Vildkaprifolen kan bli flera meter lång och är en av Sveriges få lianer. Den blommar i juli-augusti och doftar främst om kvällarna då den lockar till sig en mängd svärmarfjärilar som hjälper till med pollineringen.

Mer information

Höganäs kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Richard Åkesson
miljösakkunnig/ekolog, Höganäs kommun

E-post richard.akesson@hoganas.se

Telefon 042-337 285

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss