Väla skog

Väla skog är ett kommunalt naturreservat, beläget cirka fem kilometer nordost om Helsingborgs centrum. Reservatet karaktäriseras av gammal bokskog med inslag av ek, ask, lind, avenbok, björk och al. De äldsta bokarna härstammar minst från 1700-talet och träd med 2–3 meters omkrets är inte ovanliga. Buskskiktet är artrikt med bland annat vävar av vildkaprifol och murgröna samt den sällsynta skogskornellen.

Praktfull vårflora

Över 130 kärlväxter har hittats i Väla skog. Vårfloran är mycket iögonfallande med mattor av vit- och gulsippor samt svalört. Även blåsippa, Sankt Pers nycklar, sårläka, vätteros, skogsbingel, myskmadra och lungört förekommer. Det går också att träffa på den sällsynta ljusgula svavelsippan, som är en hybrid mellan gulsippa och vitsippa.

Välas djurliv

Lövskogsfåglarna dominerar djurlivet och ett drygt tjugotal fågelarter räknas som regelbundna häckfåglar. Typiska för reservatet är bland annat näktergal, nötväcka, trädpiplärka, grönsångare, stenknäck och skogsduva. Av däggdjur förekommer regelbundet kanin, fälthare, räv, grävling och hermelin.

Historisk markanvändning

Under bysamhällets tid användes Väla skog som skottskog och slåtteräng. Namnet skottskog syftar på de rot-och stubbskott som regelbundet skördades för att ge lövfoder, stängselvirke, redskap och ved. Genom skiftesreformerna under 1700- och 1800-talen splittrades bysamhället, åkerbruket expanderade kraftigt och ängsbruket kom successivt att upphöra. Väla skog, som tillhörde Väla by, slöt sig och blev högvuxen när hävden avtog.

Tillgänglighet

Stigarna i Väla skog är lättframkomliga, även för barnvagnar.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • elda utanför anvisad plats
 • plocka eller gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning, framföra motordrivet fordon

- göra upp eld annat än på härför anvisad plats under tid då eldningsförbud inte råder

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt

- plocka eller gräva upp växter

- rida annat än på anvisad ridstig

- tälta eller uppställa husvagn, campingbil eller motsvarande

- på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

- medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur

- anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

- anordna orientering utan länsstyrelsens tillstånd.

Föreskrifter uppdaterade 2019-02-21

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Bildat: 1984

Storlek: 44 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.084583, E 12.734944

Hitta mig


Vätteros är rosaröd och saknar klorofyll som ger andra växter sin gröna färg. Du ser den blomma redan i april-maj. Vätterosen lever som parasit på hassel, al och asp. När växten torkas blir den svart.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Helsingborgs kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.