Svedberga kulle

I det flacka odlingslandskapet ligger Svedberga kulle som en grön oas. Den högsta punkten ligger 62 meter över havet och härifrån har man utsikt över den vidsträckta omgivningen. Under vinterhalvåret finns det goda chanser att se örn i området. Nedanför kullen tronar en av Skånes största askar.

Utsikt över jordbrukslandskapet

Svedberga kulle bildades när inlandsisen drog sig tillbaka från södra Sverige. Kullen är en enda stor grus- och sandhög som bildats av isälvsavlagringar. Här kan man hitta vindslipade klippblock och kustlinjen från havets högsta nivåer kan skönjas i landskapet. Högsta punkten ligger 62 meter över havet och från toppen ser man ut över ett landskap präglat av jordbruk. Vintertid utgör Svedberga kulle även traktens bästa pulkabacke.

Från åker till betesmark till skog

Kullen blev tidigt uppodlad på grund av de lätta och sandiga jordarna. På toppen av kullen har man hittat fornåkrar – spår efter några av de tidigaste odlingarna. Slättens tunga och styva lera var däremot svårbrukad och användes istället för slåtter och bete. Inte förrän runt sekelskiftet 1800–1900 kunde lerslätten odlas upp. Därmed övergavs kullens åkrar, som istället blev betesmark. Så småningom planterades skog på stora delar av kullen.

Dagens barrskog ersätts successivt av lövskog samtidigt som de forna betesmarkerna återskapas. Nedanför kullen i sydost finns också en av Skånes största askar. I de nordvästra delarna möts du av öppna områden med ljunghedsvegetation.

Friluftsliv

I reservatet finns det gott om promenadstigar och rastplatser. Här finns även en ridstig. Missa inte utsikten från toppen eller den gamla asken sydost om toppen. Flera parkeringar finns utmed reservatets västra gräns. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Svedberga Kulle (Svedberga Hill) is a green oasis for both humans and animals in the middle of an otherwise flat and cultivated landscape. You can wander along gentle woodland paths and when you get to the top of the hill, as a reward, you get to enjoy a fantastic view of the Kulla Peninsula.

Expansive View

Svedberga Kulle was created when the inland ice sheet retreated from southern Sweden. The hill is an isolated mound of gravel and sand that was created by deposits from glacial melt-waters. The highest point is 62 metres above sea-level, from where you can look out over a landscape characterised by agriculture.

Easily Cultivated Hill

The sandy soil on the hill is easy to cultivate, and thus large parts of the hill were arable land until the middle of the 20th century. The heavy clay soil at the foot of the hill was hard to work and became instead hay meadows, damp marshes and treeless pasture. It was not until the great agricultural reforms when the villages were divided and Svedberga Farm was established that the clay soil was taken into cultivation.

In the eastern sections, there are the remains of ancient beech and wet broad-leaved woodland. The rest of the hill consists of various tree plantations. In the north-western parts of the reserve, there are open areas with heather heath vegetation. The goal for the management of the nature reserve is to replace the replace the conifers and non-native broad-leaved trees with native broad-leaved species. There will also be pasture with trees and bushes.

An Oasis for both People and Animals

Svedberge Kulla is a green refuge for wild animals in the otherwise open cultivated landscape. The reserve is also a sanctuary for people to relax and wander in. You can stroll through the woodland, listen to the birds and, perhaps, catch sight of a roe deer among the undergrowth. In winter this is the best sledging hill in the area and there is a place where you can warm up by grilling sausages.

Utsikt från Svedberga kulle. Foto: Carina Zätterström

Utsikt från Svedberga kulle. Foto: Carina Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • framföra motorfordon
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, mejsla, måla, avlägsna eller eljest skada block, levande träd, buskar och stubbar

2. avsiktligt störa djurlivet inklusive betande djur

3. rida annat än på markerade ridstigar

4. göra upp eld

5. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

6. framföra motorfordon

7. medföra ej kopplad hund

8. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

9. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning undantaget skyltar och snitslar tillfälligt uppsatta i samband med undervisning och orientering.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förRidled Ridled
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1992

Storlek: 109 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.163861, E 12.699278

Hitta mig

Havsörn.

Havsörn. Illustration: Marit Hedlund


Under vinterhalvåret har man goda chanser att få se både havsörn och kungsörn flyga kring Svedberga kulle. Ta med kikare till utsiktspunkten och ha lite tålamod!

Mer information

Informationsskylt Pdf, 437 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta där Skånes förmodat största ask växer

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss