Småryd

Småryd är ett kommunalt naturreservat i Helsingborgs kommun. Reservatet är beläget några kilometer norr om Helsingborgs stad och består av ängslövskog med en fin flora.

Lövskog på gammal inägomark

Småryd ligger som en lövskogsdunge i det huvudsakligen öppna odlingslandskapet. Området har tidigare nyttjats som inägomark av byarna i närheten. Här hade man sina åkrar och slåtterängar och stenmurarna i reservatet visar var de gamla ägogränserna gick. Idag är större delen av området bevuxet med ek och bok med en ålder på uppemot 100 år.

Restaurerad slåttermark

I reservatets norra del finns en restaurerad slåttermark med en intressant flora. Här finns bland annat Helsingborgs kommuns enda förekomst av aklejruta. Här kan man även finna de två orkidéerna nästrot och skogsnycklar.

Tillgänglighet

I Småryds naturreservat finns markerade promenad- och ridstigar samt grillplatser och ett vindskydd.

Foto: Mayra Caldiz

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • tälta utanför anvisad plats
  • elda utanför anvisad plats

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

C1. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

C2. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

C3. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats.

C4. tälta, eller på annat sätt övernatta utom på särskilt iordningställd plats.

C5. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Bildat: 2005

Storlek: 31 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Hitta mig


Aklejrutan blommar i juni-juli och kan bli drygt en meter hög. Den växer oftast på fuktiga platser nära en bäck. Arten är ovanlig i Sverige och förekommer bara i Skåne, Blekinge och södra Småland.
Foto: Åsa Elfström

Mer information