Småryd

Småryd ligger som en lövskogsdunge i det öppna odlingslandskapet strax norr om Helsingborg. I slåttermarken i nordost finns kommunens enda förekomst av aklejruta. I detta kommunala reservat finns markerade promenad- och ridstigar samt grillplatser och vindskydd.

Lövskog på gammal inägomark

Småryd ligger som en lövskogsdunge i det huvudsakligen öppna odlingslandskapet. Området har tidigare nyttjats som inägomark av byarna i närheten. Här hade man sina åkrar och slåtterängar och stenmurarna i reservatet visar var de gamla ägogränserna gick. Idag är större delen av området bevuxet med ek och bok med en ålder på uppemot 100 år.

Restaurerad slåttermark

I reservatets norra del finns en restaurerad slåttermark med en intressant flora. Här finns bland annat Helsingborgs kommuns enda förekomst av aklejruta. Här kan man även finna de två orkidéerna nästrot och skogsnycklar.

Tillgänglighet

I Småryds naturreservat finns markerade promenad- och ridstigar samt grillplatser och ett vindskydd. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Rastplats. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • tälta annat än vid vindskydd
 • ställa upp husvagn/husbil
 • elda/grilla utanför anvisad plats
 • fånga småkryp och andra djur

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål, berggrund, kulturlämningar eller havsbotten,
 2. tälta, eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,
 3. elda annat än med friluftskök, förutom inom 5 m från strandlinjen samt i området som markerats på karta i bilaga 1,
 4. cykla annat än på väg eller anvisad cykelled,
 5. rida/köra med häst annat än på väg eller anvisad ridled,
 6. medvetet störa betesdjur,
 7. medvetet störa marina däggdjur eller sjöfågel såsom att följa efter individer eller grupper, eller att köra mellan par eller grupper av individer,
 8. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 9. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada vegetation, levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 10. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning, musikinstrument eller liknande,
 11. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel, orienteringskontroll eller liknande annat än tillfälligt, högst tio dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen,
 12. parkera annat än på anvisad parkeringsplats,
 13. köra eller sjösätta vattenskoter eller liknande farkost,
 14. lägga upp båt eller annan farkost,
 15. plantera eller så in växter eller sätta ut djur,
 16. dumpa trädgårdsavfall,

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
 17. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2005

Storlek: 34 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i västra delen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.091944, E 12.710083

Parkering i östra delen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.089639, E 12.719750

Hitta mig

Aklejruta.

Illustration: Katarina Månsson


Aklejrutan blommar i juni-juli och kan bli drygt en meter hög. Den växer oftast på fuktiga platser nära en bäck. Arten är ovanlig i Sverige och förekommer bara i Skåne, Blekinge och södra Småland.

Mer information

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss