Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rååns dalgång

Rååns dalgång ligger strax söder om Helsingborg och sträcker sig fem kilometer upp längs med Råån, från Råå till Gantofta. I Rååns dalgång finner du ett mosaikartat kulturlandskap med en mängd fornlämningar - bland annat ättehögar från bronsåldern, den medeltida kyrkan i Raus, stenbroar och en gammal pestkyrkogård.

Flerstammiga alar längs ån

De gamla albestånden längs med Råån hävdades i äldre tid som stubbskottängar. Träden beskars regelbundet för att få virke eller bränsle. Alträ användes bland annat till träskobottnar, skopor, smörtråg och stängsel.

Sluttning med orkidéer

I sluttningarna växer en lundartad ädellövskog med främst ask, alm, ek och fågelbär. Här finner man även näringskrävande växter som St Pers nycklar, tvåblad, skogsknipprot och vårlök. Andra ovanliga arter i reservatet är murgröna och nässelsnärja.

Kungsfiskaren hälsar på

Fågellivet är rikt och bland annat häckar mindre hackspett och forsärla i området. Även kungsfiskare och strömstare kan påträffas längs med Råån. I området finns också gott om småvilt. Räv, vildkanin, fälthare, rådjur och grävling är allmänna i reservatet och även skogsmård, iller, hermelin och småvessla förekommer.

Friluftsliv

Vandringsstigar finns på båda sidor av Råån. Stigarna på norra sidan är framkomliga för rullstol och barnvagn, men vissa partier är branta och rullstolsburna rekommenderas därför ha sällskap med sig. Vid Görarps mölla finns en rastplats. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

En del av leden går på spång. Foto: Sanna Persson

En del av leden går på spång. Foto: Sanna Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • tälta utanför anvisad plats
 • elda utanför anvisad plats
 • plocka eller gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser

2. ställa upp motorfordon, husvagn, husbil, släpvagn eller dylikt annat än på särskilt anvisade platser

3. färdas med båt eller annan farkost från Görarpsdammen och uppströms under tiden 15 mars -1 juli

4. förtöja eller ankra båt annat än på anvisade platser

5. framföra cykel annat än på anvisad väg, stig eller plats

6. rida annat än på anvisad väg, stig eller plats

7. tälta, utom på särskilt anvisade platser

8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

10. göra upp eld annat än på anvisad plats

11. plocka eller gräva upp växter, svampar eller lavar eller bryta kvistar och buskar

12. fånga eller samla in insekter eller andra djur med undantag för fisk

13. snitsla spår eller anordna orienteringskontroll

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1998

Storlek: 126 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Raus kyrka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.001028, E 12.763444

Parkering vid Görarps mölla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.999333, E 12.786333

Parkering Gantofta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.993556, E 12.805528

Hitta mig


I och kring Råån kan man ha turen att få syn på en strömstare. Strömstaren står ofta på en sten eller gren nära vattnet och knixar och niger energiskt. Den är en skicklig dykare och simmare men kan även springa längs med bottnen när den jagar efter nattsländelarver och andra småkryp.

Mer information

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss